Mo Industripark søker fagarbeider mekanisk/prosess

7 December, 2022 12:20 Del Del Del

Om stillingen

MIP Energi er en av tre driftsenheter i Mo Industripark AS. Avdelingen ivaretar selskapets anlegg knyttet til vann og avløp, og distribusjon av gasser, herunder overvåking, drift, vedlikehold og modernisering av anleggene. I tillegg har avdelingen ulike driftsoppgaver for andre aktører i industriparken. Avdelingen har 16 ansatte, hvorav ti stillinger er tilknyttet helkontinuerlig skiftbasert oppfølging av anleggene.

Fast stilling, heltid

Søknadsfrist 5. januar 2023

Søk på stillingen her.

Arbeidsoppgaver

•    Reparasjon og forebyggende vedlikehold av prosessutstyr
•    Feilsøking på hydraulisk og pneumatisk anlegg
•    Planlegge og dokumentere vedlikeholdsarbeid
•    Deltagelse i forbindelse med nyinstallasjoner av prosessutstyr
•    Aktivt jobbe med forbedringer og optimalisering
•    Drift-/overvåking av prosessanlegg i helkontinuerlig skiftgang

Kvalifikasjonskrav

•    Relevant praksis og fagkompetanse innenfor drift og vedlikehold av prosessanlegg.
•    Fagbrev som industrimekaniker er ønskelig
•    Førerkort klasse B/BE
•    Relevante datakunnskaper
•    Kunne arbeide både skift og dagtid
•    Være serviceinnstilt, systematisk og kunne arbeide både i team og selvstendig

Vi tilbyr

  • En svært spennende jobb i et av Norges største industrikonsern i vekst og utvikling
  • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
  • Gode faglige utviklingsmuligheter
  • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen

  • Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Avdelingsleder MIP Energi Eilif Nermark, telefon 975 05 224
  • Søknadsfrist: 05.01.23
  • Les mer om oss på www.mip.no

Om oss

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Totalt har de planer om to gigafabrikker, som fullt utbygd vil føre til at 1500 nye mennesker vil ha sin arbeidsplass her. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 120 ansatte, hvorav i overkant av 50 jobber i MIP AS. For mer informasjon om oss se våre nettsider: www.mip.no

Del Del Del