Foto: Mo Industripark AS

Mo Industripark søker prosjektleder bygg og anlegg

6 juli, 2023 15:03 Del Del Del

Om stillingen

MIP Marked & Eiendom er en av tre driftsenheter i Mo Industripark as. Avdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av ca. 110.000 m2 bygg, 2600 mål tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 12 ansatte og hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

Til prosjektavdelingen søker vi en driftig, utviklingsorientert og selvgående prosjektleder for interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i sterk vekst.

Som prosjektleder i MIP vil du arbeide både for konsernet MIP og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Fast stilling, heltid.

Søknadsfrist 13. august 2023

Søk på stillingen her.

Sentrale oppgaver vil i hovedsak være knyttet til byggherrerollen i ulike faser av prosjektene herunder:

•    Teknisk, økonomisk og forretningsmessige vurderinger av aktuelle prosjekter
•    Overordnet ledelse av prosjektgjennomføringen/byggeprosessen
•    Kontraktsinngåelse og oppfølging av avtaler med rådgivere, entreprenører, kunder og andre samarbeidspartnere
•    Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • God erfaring fra prosjektledelse
 • Gjerne ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende innen bygg og anlegg, evt. innen elektro eller VVS
 • Annen relevant utdanning vurderes
 • Ønskelig med erfaring fra eiendomsdrift, entreprenør eller annen relevant bransjeerfaring
 • Minimum 3-5 års erfaring fra relevante stillinger

•  Prosjektledererfaring fra entreprenørsiden er svært relevant

Personlig profil

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Forretningsmessig forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående, og med god arbeidskapasitet
 • Gode sosiale egenskaper og evner å arbeide effektivt i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et av Norges største industrikonsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid, god balanse mellom arbeid- og privatliv
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søk på stillingen her.

Spørsmål om stillingen

 • Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Leder av prosjektavdelingen Dag Storholm på telefon 951 63 202, eller e-post
 • Søknadsfrist: 13.08.23
 • Les mer om oss på www.mip.no

Om oss

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 130 ansatte, hvorav i overkant av 60 jobber i MIP AS. For mer informasjon om oss se våre nettsider: www.mip.no

Del Del Del