NØKKELTALL

108 bedrifter

(2015)

2340 arbeidsplasser

(2015)

7 milliarder omsetning

(2016)

5 milliarder export

(2016)

2600 dekar

(2017)

350 000 m² gulvflate

102 312 eies av Mo Industripark AS (2013)

1700 GWh distribuert energi

1,5 % av Norges totale energiforbruk (2016)

400 GWh gjenvunnet energi

=mer enn forbruket til 24.000 husstander (2016)

HVA ER INDUSTRIPARK-KONSEPTET?

Industripark-konseptet innebærer at den enkelte bedrift kan konsentrere seg fullt og helt om sin forretningsidé, mens det praktiske i hovedsak allerede er tilrettelagt.

I umiddelbar nærhet finnes det firma som tilbyr tjenester som:

  • Vedlikehold og byggtekniske løsninger
  • IKT og Regnskap
  • Energi og Logistikk
  • Engineering og arkitektur
  • og mye mer.

Det er en klar økonomisk fordel å dele på felles infrastruktur og tjenester.

Samtidig er det fri konkurranse og hver bedrift står fritt til å velge de samarbeidspartnere de ønsker. Dette gir en sunn og effektiv driftsform, der både leverandører og kunder har mulighet til gunstig utvikling av egen virksomhet.

Samtidig er noen oppdrag så store eller mangfoldige at de bare kan løses sammen med andre. I industriparken skjer dette blant annet gjennom felles anbud, nettverksamarbeid eller leverandør-utvikling.

Konkurransefortrinn

Sterke kompetansemiljøer og en avansert infrastruktur har lagt grunnlaget for det livskraftige næringslivet i Mo industripark. Her utnyttes ressursene bedre og kostnader deles på mange i et lønnsomt fellesskap.

Kortreist kraft

Mo Industripark har tilgang på store mengder fornybar energi fra Rana-distriktet.

Lokal vannkraft utgjør et betydelig miljøfortrinn sammenlignet med metallurgisk industri  basert på kullkraft, kjernekraft eller langtransportert energi med store overføringstap.

Tilgang på vann

Tre vannmagasin og seks damanlegg sikrer at industrien i Rana har god tilgang på vann.

Med konsesjon for uttak av drøyt 91 millioner kubikk-meter vann årlig har Mo Industripark Norges nest største vannverk, etter Oslo kommune.

Etablert infrastruktur

Mo Industripark kan tilby en godt utviklet infrastruktur for logistikk, datanettverk, samt distribusjon av energi, gass og vann.

Mo Industripark AS forvalter, utvikler og utfører drift av en vesentlig del av infrastrukturen og kan tilrettelegge for nyetableringer etter behov.

Tilgjengelig areal

Mo Industripark har store muligheter for etablering av ny industri. MIP AS har de største tilgjengelig, ferdig regulerte industriområdene i Nord-Norge.

Nærheten til kaiområder og tilknytning til eksisterende industri åpner for mange muligheter.

ETABLERING

mip

Det er fortsatt plass til flere bedrifter i industriparken. Mo Industripark AS kan som infrastrukturselskap skreddersy gode løsninger for produksjons- og kontorlokaler for nær sagt ethvert behov. Alle henvendelser om nyetablering skjer til:

Terje Lillebjerka
Driftsdirektør
75 13 64 97
908 23 497

De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal. 
Foto: Bjørn Leirvik

Kunnskapsparken Helgeland er en pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland.

Vi har et spesielt fokus på industri og bistår blant annet med forretningsutvikling, nyetablering, finansiering og tiltrekking av ny virksomhet.

ru

Rana Utviklingsselskap AS er kommunens fremste verktøy innen nærings- og etableringsspørsmål.

De tilbyr:

  • Gratis veiledning til etablerere i en oppstartsperiode.
  • Etablerersenter for gründere i oppstartsfasen.

Besøk Mo Industripark

Karriere
besok

Er du en leverandør eller en gjestearbeider som skal til Mo Industripark? Mo Industripark er et inngjerdet industriområde med adgangskontroll basert på portvakttjeneste på dagtid i hovedporten. Utenom dagtid fjernovervåkes alle porter.

For andre som er nysgjerrige på virksomheten ved bedriftene i industriparken, så kan MIP Info på forespørsel gjennomføre omvisning.

I hovedsak skjer dette for grupper som har et felles formål med besøket, enten det gjelder leverandører, kunder eller beslutningstakere innenfor næringsliv eller offentlig forvaltning. Ta kontakt med informasjonssjefen i Mo Industripark AS.

Skoler som ønsker omvisning kan ta kontakt med Kunnskapsparken Helgeland.

Stolt industrihistorie

Den sagnomsuste predikanten Hans Nielsen Hauge var i 1803 på reise i Rana og øynet store økonomiske muligheter i distriktet; her kunne man bygge et jernverk. 150 år etter ble dette en virkelighet. Etter andre verdenskrig vedtok Stortinget å bygge et jernverk i Mo i Rana. Gjennom omstillingsevne og utvikling har dagens industri vokst frem.