F.v: Karl Ellingsen, Eivind Fredriksen, Ernst Dahle og Bjørn Selfors i Helgeland Sykehusaksjon

Mobiliserer for operasjonsrobot

2 juni, 2022 15:42 Del Del Del

Helgeland sykehusaksjon mener en operasjonsrobot vil styrke Rana som behandlingssted, og som attraktivt arbeidsmarked for sykehuspersonell og andre tilflyttere. Nå ønsker de industrien med på laget.

De har satt seg et hårete mål: Å samle inn rundt 20 millioner kroner til en operasjonsrobot til Helgelandssykehuset, avdeling Rana.  Vi tror bedrifter rundt om i Rana ser at rekruttering til sykehuset henger sammen med rekruttering til dem selv, sier leder i Helgeland sykehusaksjon, Bjørn Selfors.

Bidrag med stor betydning

Helgeland sykehusaksjon har holdt seg lavt i terrenget så langt og avventet med sin hjertesak, mens innsamlingsaksjonen til Polarsirkelen lufthavn har vært aktiv. Men nå som sistnevnte er avsluttet, trår de til for fullt.

– Vi håper og tror at den positive innstillingen til innsamlingsaksjonen for flyplassen skal smitte over på innsamling til operasjonsrobot, sier Selfors. Nå står mange bedriftsbesøk på Helgeland for tur, med oppfordring om å bidra til et enda bedre pasienttilbud og en enda mer attraktiv region for et mangfold av yrker. Nå frir sykehusaksjonen til bedrifter i Mo industripark:

– Et engasjement fra bedriftene vet vi vil utløse midler fra andre steder. 21 000 ranværinger kunne gitt 1000 kroner hver, da er vi i havn, men vi vet at det ikke kommer til å skje. Bedriftene i industriparken har stor betydning for innsamlingen og vi kommer ikke i havn uten dem, sier Selfors.

Avgjørende

En operasjonsrobot vil gjøre det attraktivt for kirurger å søke seg til Rana. Dermed får man både et godt fagmiljø, et bedre pasienttilbud og et insentiv som vil gjøre det attraktivt å flytte hit. Dette støttes av overlege i kirurgi, Tobias Thorkildsen. Han flyttet hit for å være en del av den fremoverlente satsningen i Rana som en robot vil være et tydelig eksempel på. Helgelandssykehuset Mo i Rana har flere som vil være sertifiserte til å betjene den aktuelle roboten når den er på plass, blant annet Thorkildsen og kollega Stefan Dehof. Sammen ønsker de å bygge et fagmiljø rundt operasjonsroboten.

– En robot vil være et sentralt punkt hvor kirurgien markerer seg fremover, og det styrker rekrutteringen av kirurgiske overleger og operasjonssykepleiere. Vi antar at disse igjen bidrar til en snøballeffekt, der annet høykompetent personell blir enklere å få tak i. I fremtidens helsevesen vil man ha et betydelig behov for, i helsesammenheng, «utradisjonelle» yrker som ingeniører og ITeksperter. Et godt omdømme som følge av en fremoverlent tjeneste, som tenker nytt og er innovative, vil lette denne rekrutteringen. Et sterkt, lokalt robot-miljø vil også tiltrekke spesialister og gjøre det vesentlig lettere å beholde gode spesialister på Helgeland fremover, sier han.

Bedre for pasienter og samfunn

For pasienter er det flere fordeler med en operasjonsrobot, fordi den gjør mindre inngripen i kropp og indre organer:

– Pasienten kommer seg raskere og oftere tilbake til vanlige funksjon. Det betyr mindre lidelse, færre eller kortere sykemeldinger og en friskere befolkning, sier overlegen.

Roboten kan brukes innen mange typer inngrep og operasjoner, forteller han:

– Av inngrep som i dag gjøres på Helgeland finner vi fordelene innenfor flere kvinnesykdommer (gynekologi), større brokk-kirurgi og tarmkirurgi (med og uten kreft). Helse-Nord har lange ventelister med pasienter og plager som løses best med robot. Med robot plassert i Rana kan fagmiljøet bidra til behandling av pasienter i hele Helse Nord.

– Derfor håper jeg både bedriftene i industriparken og øvrig næringsliv sterkt vurderer å bidra til denne roboten på Mo, sier han.

Har stor tro på giverviljen

Det eneste kravet Helgeland sykehusaksjon har, er at roboten skal stå på Mo.

– Det er i Rana vi kommer til å ha legene med sertifisering for å betjene roboten. Vi kan med andre ord komme raskt i gang med operasjoner her, sier Selfors. Selv om summen er stor, har Helgeland sykehusaksjon stor tro på at de vil komme i mål:

– Når bedrifter på Helgeland har sett betydningen av flyplassen, tror vi de ser betydningen av en operasjonsrobot, og hvilken effekt det kan ha for rekruttering og tilflytning. Vi kan skilte med fin natur, det vet vi, men vi må jobbe langs flere fronter for å tiltrekke oss tilflyttere, konkluderer aksjonsleder Bjørn Selfors og de andre ildsjelene i Helgeland sykehusaksjon.

 

Fakta:

  • Robot-assistert kirurgi, som det heter, er en videreutvikling av kikkhullsoperasjoner.
  • Bedre kontroll fører til mindre blødning, raskere utskrivelse, bedre resultat og mindre smerter for pasientene.
  • Av inngrep som i dag gjøres på Helgeland finner vi fordelene innenfor blant annet kvinnesykdommer (gynekologi), større brokk-kirurgi og tarmkirurgi (med og uten kreft).
  • Helse Nord har lange ventelister med pasienter og plager som løses best med robot. Med robot plassert på Mo, kan fagmiljøet bidra til behandling av pasienter i hele Helse Nord.
  • Tilgang til ny teknologi er svært attraktivt å jobbe med for helsepersonell.
Del Del Del