CEO Eigil Dåbakk i SINTEF Molab AS

Molab AS blir til SINTEF Molab AS

9 July, 2015 15:13 Del Del Del

– Vi tar navneendringen som et uttrykk for tillit fra eier til den kvalitet vi står for. Vi skal fortsette å levere konkurransedyktige tjenester til norsk industri og andre kunder innen privat og offentlig virksomhet over hele landet, sier adm. dir. Eigil Dåbakk i SINTEF  Molab AS.

Beslutning om navneendring ble tatt på årets generalforsamling i Molab AS, 8. juni. Navneendringen er et uttrykk for et økt engasjement fra hovedeier SINTEF.

– Navneendringen er også begrunnet i å ville uttrykke vår posisjon som hovedeier på tilsvarende måter i alle våre datterselskap, sier Jack Ødegård, som henviser blant annet til SINTEF Raufoss Manufacturing som eksempel.

-SINTEF Molab er en av Norges største laboratoriebedrifter med over 70 ansatte. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn, og betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge. Virksomhetsområder er miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. I tillegg til et bredt analysespekter og tekniske tjenester innenfor våre kjerneområder yter selskapet også prøvetaking og rådgivningstjenester.

Fra etableringen i 1989 var navnet Molab AS. Da SINTEF ble hovedeier i 1991 ble selskapets navn endret til SINTEF Molab AS. Så ble navnet igjen endret til Molab AS, fra 1. januar 1997. Nå er navnet endret tilbake til SINTEF Molab AS.

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr4_2015_s12

GSnr4_2015_s13

 

 

Del Del Del