Momek Group og Elkem Carbon Solutions tilbyr WelderMate® som kan revolusjonere smelteverksindustrien.

Momek og Elkem inngår nytt samarbeid

7 mai, 2021 10:56 Del Del Del

MOMEK Group og Elkem Carbon Solutions etablerer felles selskap for markedsføring, salg og distribusjon av WelderMate® – robotsveising av Søderberg-elektroder.

Global tilstedeværelse
Sammen vil Momek og Elkem  sikre en global tilstedeværelse for Weldermate®, et automatisert robotsveisesystem laget for sammensveising av mantel på Søderberg-elektroder. Søderberg-elektroden ble oppfunnet og patentert av Elkem i 1919. I dag brukes denne teknologien av smelteovner over hele verden. Den løpende, selvbakende karbonelektroden krever kontinuerlig påbygging av elektrodekappen fortløpende mens ovnen er i full drift. Helt siden starten av Søderberg-elektroden har påsveising vært utført manuelt. Dette er en krevende jobb, utført i et veldig varmt miljø, hvor sveisere utsettes for gasser og røyk fra ovnen under.

WelderMate® er spesielt designet for å håndtere disse tøffe arbeidsforholdene bedre enn mennesker. Robotsystemet bruker avansert teknologi slik som 3D maskinsyn og data-algoritmer for å oppnå effektivitet og sikre sveising av høy kvalitet. Operatørene kan enkelt betjene roboten slik at de minimerer eksponering av røyk, varme og ergonomisk utfordrende arbeid.

– Elkem Søderberg Technology har eksistert i mer enn 100 år og brukes av smelteverk over hele kloden. Det er en glede å tilby WelderMate®, en robot som øker menneskers sikkerhet, produksjonskvalitet og effektivitet under montering og påsveising av elektrodemantelen. Dette er i tråd med vårt mål om å fremme et bedre arbeidsmiljø og en bærekraftig fremtid for bransjen, det uttaler Luiz Simao, SVP Elkem Carbon Solutions i en felles pressemelding sendt ut i dag.

Tett samarbeid
Partnerskapet mellom MOMEK Group og Elkem ble etablert tidlig i utviklingsprosessen. WelderMate® er utviklet og patentert av MOMEK Group, mens prototypen er testet under full drift på Elkem Rana. MOMEK Group og Elkem Carbon Solutions viderefører nå dette samarbeidet gjennom å etablere et felles selskap for global markedsføring, salg og distribusjon av WelderMate®-systemet.

– Vi ønsker å være sentrale i å skape fremtidens industri. Med Elkem som partner for markedsføring, salg og distribusjon globalt, kan WelderMate® revolusjonere smelteverksindustrien. Dette er nok et eksempel der MOMEKs tette samarbeid med kunder og andre aktører skaper innovative løsninger som gir gode resultater, sierWiggo Dalmo, eier og styreleder, MOMEK Group i pressemeldingen.

Se WelderMate i aksjon  her

 

 

Del Del Del