Motor for inkubasjon

18 juli, 2012 12:10 Del Del Del

Mo Industriinkubator AS slår seg sammen med Industrivekst Mosjøen AS, og med en ny avdeling i Sandnessjøen dekker nye Inkubator Helgeland hele Helgeland.

Selskapet vil koordinere kompetanse og ressurser til det beste for industriutviklingen reginonalt. På Sør-Helgeland vil inkubatortilbudet bli ivaretatt gjennom samarbeidsavtale med lokale aktører i Brønnøysund.

Inkubasjon er en metode hvor lovende gründerideer eller -selskap får tilgang til et etablert og strukturert miljø for lettere å nå sitt potensial. En hovedoppgave i utvikling av nye bedrifter er inkubasjon. Inkubasjon handler om å la bedrifter gjennomgå et profesjonelt og støttende opplegg i forbindelse med idéutvikling, oppstart og tidlig vekstfase.
– Kommer det en gründer eller en bedrift til oss, skal vi kunne tilby det som trengs for å hjelpe utviklingen videre. Du kan bli litt husblind når du sitter i egen organisasjon. Da kommer vi utenfra for å stille spørsmålene de selv ikke ser. Vi kan sette fart i prosjektene ved å lage et prosjektteam, åpne opp nettverk eller spørre de vanskelige spørsmålene, sier daglig leder Toralf Lian i det nye Inkubator Helgeland AS.
Nyttig hjelpemiddel
Gjennom det nye inkubatorprogrammet til SIVA, og en økt satsing på innovasjon fra Nordland fylkeskommune, vil selskapet sammen med industriaktører i regionen få en solid finansiering og handlekraft. Selskapet skal jobbe med forretningsideer i regionen som også har et nasjonalt og aller helst internasjonalt potensial. Forretningsideene kan være i forbindelse med etablering av nye bedrifter, eller videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av for eksempel ny teknologi, produkter eller markedsmuligheter.
– Helt i oppstartsfasen, der jeg jobbet systematisk med forretningsutvikling, jobbet jeg mye alene. Slik må det selvsagt ofte være når man er i prosjektfasen med en forretningside, med utarbeiding av blant annet ulike undersøkelser, analyser, budsjetter og forretningsplan og så videre. For å styrke kvaliteten på prosjektet ønsket jeg en å diskutere med, en som kunne utfordre meg på elementer i prosjektet, og se ting fra en annen synsvinkel; – kall det gjerne en «fandens advokat». Her var Inkubator Helgeland et godt og nyttig hjelpemiddel, sier Merete Karlsen i Helgeland Offshore som benyttet inkubatoren i oppstartsfasen.
Bygge god industri videre
Helgelandsregionen er et industrielt kraftsentrum med en sterk prosessindustri, en betydelig verkstedindustri, bergverksindustri i sterk vekst og ikke minst en stadig økende petroleumsaktivitet. Basert på den industrierfaring, infrastruktur og de mange uutnyttede ressurser regionen har, vil dette være en region i vekst i årene som kommer. Da er det viktig at det finnes et apparat som på en kvalitativ og ressurssterk måte kan ivareta disse mulighetene og bidra til å bygge konkurransedyktige bedrifter. En regional inkubator på Helgeland skal fylle denne rollen.
– For de som har en forretningside i magen, men som ikke vet hvordan de skal få realisert den, kan jo absolutt Inkubator Helgeland være veien å gå. Der har de dyktige folk som har kompetanse på forretningsutvikling, og som kan jobbe frem prosjekter. Eller det kan være som i mitt tilfelle, der man rett og slett bare trenger noen å drøfte med, få innspill og konstruktive råd fra. Spesielt i norsk perspektiv er innovasjon viktig, dersom vi skal være konkurransedyktige i fremtiden. I dag konkurrerer vi med lavkostland, og stadig mere produseres i utlandet. Innovasjon og kompetanseutvikling vil bety ny teknologi, kompetansearbeidsplasser og bærekraftig industri i årene fremover, sier Merete Karlsen.
Inkubator Helgeland har et meget bredt nettverk mot næringslivet, kompetanseaktører, kapitalaktører og andre innovasjonsaktører og virkemiddelapparat. Dette nettverket vil være svært viktig når de skal koble bedrifter/ gründere mot forskning og utvikling, kapital og marked.
– Vi skal lage et industrielt inkubatorselskap som har langsiktig industriell innovasjon som mål. Vi har fokus på verdiskaping og å tiltrekke oss nøkkelaktører. Siden vi blir litt bredere nå spiller det ikke noen rolle hvor etableringen blir, om det er i Rana eller i Mosjøen, avslutter Toralf Lian.
Del Del Del