Søk om sponsormidler fra Mo Industripark AS.

Nå kan du søke om sponsormidler for 2021

3 November, 2020 15:38 Del Del Del

Sponsormiddelordningen vår er populær, og resulterer årlig i flere titalls søknader om støtte. I likhet med tidligere år vil tiltak og aktiviteter som retter seg mot barn og unge bli prioritert også denne runden. Nå lyses midlene for 2021 ut med søknadsfrist 14. desember.

Samfunnsansvar
Sponsing av tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i regionen er noe vi er glade for å kunne bidra med. Som en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Alle er velkomne til å søke, men aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert.

Våre kriterier 
Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting. Aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv, ønsker vi å styrke.

Innretting
Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som  fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Styrker interesse for kultur, idrett og utdanning.
  • Skaper interesse for lokalkunnskap.
  • Er basert på aktivitet i vår region.
  • Prioriterer barn og ungdom.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Søknadens innhold:

  • Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over.
  • Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  • Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.
  • Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Søknader sendes til: 

Søknadene for 2021 vil bli behandlet i løpet av januar 2021. Resultater offentliggjøres i slutten av januar/begynnelsen av februar og de som får innvilget sin søknad vil inviteres til et koronatilpasset sponsormøte rundt samme tidsrom.

Del Del Del