NÅ KAN DU SØKE OM SPONSORMIDLER FOR 2020

18 november, 2019 9:57 Del Del Del

Vår sponsormiddelordning er populær, og i fjor mottok vi flere titalls søknader om støtte. Alle kan dessverre ikke innvilges, men tiltak og aktiviteter som retter seg mot barn og unge vil bli prioritert i år som tidligere år. Vi anser dette som en del av vårt samfunnsansvar. Nå lyses midlene for 2020 ut med søknadsfrist 20. desember.

Våre kriterier 
Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.

Vi skal støtte aktiviteter som viser ansvarlighet for lokalsamfunn og lokale virksomheter, og aktivitet som skaper engasjement og stolthet for vår region og vårt næringsliv.

Støtte i form av sponsing skal bidra til å profilere Mo Industripark AS på en positiv og synlig måte.

Innretting
Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

  • Fremmer interesse for kultur, idrett og utdanning.
  • Fremmer interesse for lokalkunnskap.
  • Er basert på aktivitet i vår region.
  • Prioriterer barn og ungdom.

Søknadens innhold:

  • Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, deltakere, omfang og tid aktiviteten går over.
  • Spesifisert beløp det søkes om fra Mo Industripark AS.
  • Plan for profilering av Mo Industripark AS innenfor aktiviteten.
  • Plan for hvordan aktiviteten profileres utad, gjerne med referanser til tidligere tilsvarende aktivitet.
  • Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.

Søknader sendes til: 

Søknadene for 2020 vil bli behandlet i løpet av januar 2020. Resultater offentliggjøres i slutten av januar/begynnelsen av februar og de som får innvilget sin søknad vil inviteres til et sponsormøte rundt samme tidsrom.

Del Del Del