F.v: Torstein Dale Sjøtveit (styreleder FREYR Battery), Jan Christian Vestre (næringsminister, Ap) og Tom Einar Jensen (adm.dir. i FREYR Battery)

Nå starter Norges batterieventyr: -Et historisk øyeblikk!

29 June, 2022 10:48 Del Del Del

Styret i FREYR Battery har nå tatt endelig investeringsbeslutning for sin gigafabrikk for battericelleproduksjon inne i Mo Industripark. -Dette er et historisk øyeblikk for både Norge, Helgeland og Mo i Rana, sier Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Kunngjøringen kom samtidig som næringsminister Jan Christian Vestre la fram regjeringens batteristrategi i Mo Industripark, der den første gigafabrikken skal bygges. Bygget vil ha et fotavtrykk på hele 60.000 kvadratmeter, og langt større gulvareal når en regner med etasjene. I tillegg kommer pilotfabrikken på 13.000 kvadratmeter som skal åpne mot slutten av 2022. Produksjonsstart i gigafabrikken er beregnet å være i andre halvår 2024.

Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, sier det vil være et før og et etter for Mo i Rana med denne beslutningen.

-Dette er et historisk øyeblikk for Norge, Helgeland og Mo i Rana, sier han. -For Norge er dette startskuddet for det som forhåpentligvis blir en stor batteriindustri med flere gigafabrikker. For Helgeland betyr dette industrielle ringvirkninger i stort omfang, mellom gode industrielle miljø på steder som Mosjøen og Sandnessjøen. Og for Mo i Rana vil dette være den største vekstimpulsen siden jernverket ble vedtatt opprettet i 1946.

Ulriksen minner om at investeringsbeslutningen ikke kommer ut fra løse luften, men er resultat av hardt arbeid fra mange aktører.

-Først og fremst er det selvsagt alle i FREYR Battery som skal ha æren for at vi er her i dag. Og så har både Rana kommune, Rana Utvikling, Kunnskapsparken Helgeland, og en rekke andre lokale aktører gjort et svært godt arbeid over lang tid. Jeg vil spesielt trekke fram Rana kommunes beslutning om å kjøpe aksjer i Freyr på et kritisk tidspunkt for FREYR Battery. Dette førte til en dominoeffekt hvor flere lokale investorer ble med og fikk selskapet over streken.

FREYR Battery ble børsnotert på New York Stock Exchange i juli 2021, hvor de gjennom en sammenslåing med Alussa Energy fikk tilført omtrent 7 mrd. USD i egenkapital. Vedtaket kom bare to dager unna 75-årsdagen for Stortingets vedtak om å opprette jernverket.

Forhistorien til dagens investeringsbeslutning er at Mo Industripark fikk gjennomført en mulighetsstudie for battericelleproduksjon, finansiert av Mo Industripark og Nordland fylkeskommune i fellesskap. Freyr var på utkikk etter et sted å etablere produksjonen, og fikk dermed oversendt studien. Resten er historie.

-Jeg kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig det er for Mo Industripark å drive med utviklingsprosjekter og legge til rette for ny industri. Men jeg skal innrømme at vi nok ikke trodde at vi skulle stå her allerede, da vi gjennomførte mulighetsstudien.

Han minner på om at det likevel er nå arbeidet starter.

-Dette er ikke tidspunktet for å hvile på laurbærene. Nå må vi jobbe for å få maksimal uttelling, med flere etableringer og ringvirkninger. Mo i Rana har nå muligheten til å virkelig bli Norges grønne industrihovedstad.

Del Del Del