Mitt inntrykk er at industrien på Helgeland er i forkant på veldig mange utviklingstrender, sier statssekretær Lars Jacob Hiim etter innspillmøtet på Mo.

Næringsdepartementet inviterte til innspillsmøte på Mo

21 september, 2016 9:22 Del Del Del

I forbindelse med regjeringens industrimelding inviterte Nærings- og Fiskeridepartementet industrien til et innspillmøte med tema ”grønt skifte” på Mo. 

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) startet dagen med en omvisning ved Celsa Armeringsstål, sammen med flere av deltakerne på innspillmøtet.
– Det var et veldig interessant og spennende bedriftsbesøk. Jeg liker å være ute og se hvordan industrien fungerer i praksis, hva de gjør og få førstehånds innsikt, sier Hiim.

Den kommende industrimeldinga skal ta for seg hvordan industripolitikken kan legge til rette for god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri. Flere bedrifter står foran store endringer som følge av teknologiske og markedsmessige trender, deriblant det grønne skifte, og for departementet er det viktig å være ute og lytte til bedriftene i arbeidet med industrimeldingen. En melding som for øvrig er etterlengtet av industrien selv.

 

– Vi setter pris på at næringsdepartementet legger sitt innspillmøte om grønt skifte til Mo i Rana og Helgeland. Det betyr at de ser betydningen av ressursene som finnes i regionen, og den verdiskapingen og vekstpotensialet vi representerer, sier adm. dir. i Mo Industripark AS Arve Ulriksen, som er en av aktørene som har etterlyst en helhetlig og langsiktig industripolitikk.

 

Spesielt prosessbedriftene var godt representert på møtet og fikk komme med sine innspill. Kraftrammebetingelser, gode virkemidler for digitalisering, sirkulær økonomi samt gode koblinger til investeringer i infrastruktur var blant sakene som gikk igjen.

– Det har vært en spennende runde med veldig mange engasjerte bedriftsledere og andre aktører som hadde gode og klare meldinger. Vi har fått et godt bilde om hva som er fordelene vi kan bygge videre på, og hva de trenger for fortsatt å være i forkant og være en konkurransedyktig industri i fremtiden, sier statssekretær Hiim.
– I hvilken grad mener du industrien er rustet til å håndtere og utnytte overgangen til en lavutslippsøkonomi?
– Mitt inntrykk er at industrien på Helgeland er i forkant på veldig mange utviklingstrender, og så håper jeg at de får enda flere konkurransefortrinn i tiden fremover. ”Det grønne skiftet” kommer og da må industrien klare å være i forkant av utviklingen.
– Hvordan jobber andre land med ”det grønne skiftet”?
– Det er mye som går igjennom internasjonalt samarbeid, internasjonalt avtaleregelverk og internasjonale reguleringer som setter krav. Men, norske myndigheter kan være i forkant blant annet ved å stille krav gjennom offentlige anskaffelser og sørge for at industrien får drahjelp til å gjøre nødvendige investeringer og være i forkant av det som kommer.

Del Del Del