Adm.dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen og næringsminister Jan Christian Vestre

Næringsministeren legger fram regjeringens batteristrategi i Mo Industripark

29 juni, 2022 10:24 Del Del Del

Under en uke etter at regjeringen la fram sin strategi for et grønt industriløft, la næringsminister Jan Christian Vestre fram regjeringens batteristrategi den 29. juni. Det skjedde i Momeks lokaler i Mo Industripark, rett ved stedet hvor FREYR Battery planlegger å bygge Norges første gigafabrikk for battericelleproduksjon.  

Vestre legger fram 10 grep for hvordan Norge skal utvikle en batteriindustri. Målet er, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet, at “Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.”

Adm.dir. i Mo Industripark, Arve Ulriksen, stiller seg bak batteristrategien.

-Dette legger et godt grunnlag for videre arbeid, og trekker fram mye av det som vi har vært opptatte av, sier Ulriksen. -Det er vanskelig å trekke fram enkeltpunkter, fordi alt henger sammen. Men jeg er svært glad for at strategien trekker fram risikoavlastning, tilgang til kapital, opparbeidelse av tomter og infrastruktur og kompetansetilgang.

Et av grepene som foreslås er å støtte opp under pilotkommuner i vekst. Rana kommune trekkes her fram av regjeringen. Grepet er både nytt og spennende i industrisammenheng.

-Det er ingen kommuner som er rigget for å kunne håndtere eksempelvis 20 prosent befolkningsvekst på kort tid. Det er derfor bra at dette trekkes fram som et av ti prioriterte grep i batteristrategien, sier han.

Ulriksen mener dette viser politisk vilje til å satse på lokalsamfunn og bygge opp den nordnorske industrien.

-Dette handler om å skape gode og attraktive lokalsamfunn, som folk ønsker å flytte til og bo i. Årene framover kommer til å bli utfordrende, men veldig artige for både Mo i Rana og regionen rundt, sier han.

Fakta:

10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Strategien kan leses på regjeringens nettsider, hvor det også er mulig å se opptak av framleggelsen i Mo Industripark: Næringsministeren lanserer regjeringens batteristrategi – regjeringen.no

 

 

Del Del Del