Nav-direktør Kjersti Monland besøkte onsdag 13.mai Celsa Armeringsstål AS.

NAV-direktøren positiv til Celsas arbeid

15 May, 2015 14:22 Del Del Del

Nav-direktør Kjersti Monland besøkte onsdag 13.mai Celsa Armeringsstål AS sammen med representanter fra NAV Nordland og NAV Rana. Tema for besøket var bedriftens arbeid med sykefraværsoppfølging gjennom IA-avtalen.

Verksjef i valseverket, Frode Johan Berg og Harald Johansen informerte gjestene om bedriften generelt og om arbeidet med sykefravær. Bakgrunnen for besøket var Monlands ønske om å komme ut til en stor bedrift i Nordland for å høre på deres erfaring, både gode og mindre gode eksempler, samt innspill til hva som kan gjøres bedre.

Celsa Armeringsstål AS var utvalgt av NAV Rana til dette.

I tillegg til presentasjonen av bedrift og arbeidet med sykefravær ble det tid til å drøfte bedriftens oppfølgingsarbeid, samt den positive erfaringen Celsa har med å ha en fast kontaktperson ved NAV Rana som kjenner bedriften godt.

Det ble også tid til omvisning inne i valseverket, samt til å snakke med ansatte og tillitsvalgte, slik at NAV-direktør Kjersti Moland fikk anledning til å se litt på hvordan arbeidshverdagen er for mange av bedriftens ansatte.

 

Del Del Del