Eliza Buøy, Avdelingsingeniør Nemko Norlab

Nemko Norlab bygger ny lab for testing av råvarer til battericeller

28 november, 2022 14:39 Del Del Del

Nemko Norlab vokser og har startet et samarbeid med FREYR Battery om testing av råvarer. Det bygges ny lab i Freyr sine lokaler i CQP og det ansettes flere folk.

Avtalen med Freyr innebærer at Nemko Norlab skal levere laboratorietjenester og utføre kvalitetskontroll på råvarene som Freyr skal bruke til battericelleproduksjonen i deres pilotfabrikk, eller kundekvalifiseringsfabrikk som den egentlig heter.

– Vi skal drive en egen lab for Freyr, med testing av råvarene som brukes i produksjonen, forteller markedssjef Wenche Brennbakk.

– Det er altså ikke de ferdige batteriene vi skal teste, men råvarene, sier hun.

Testing av råvarer har Nemko Norlab og deres forløpere mange tiårs erfaring med, helt fra jernverkstida da laboratoriene opprinnelig ble bygd.

F.v.: Wenche Brennbakk, Markedssjef og Eliza Buøy, Avdelingsingeniør i Nemko Norlab.

NY LAB I NÆRHETEN AV FREYR
En lang historie til tross, nå skal det bygges en ny lab tilknyttet kundekvalifiseringsfabrikken, som Freyr snart er ferdig å bygge ved havneområdet i Mo Industripark. Nærhet til fabrikken er nemlig viktig for å kunne levere raskt, sikkert og kostnadseffektivt.

Administrerende direktør ved Nemko Norlab, Eigil Dåbakk, forteller at det ligger mye jobb bak nysatsingen.

– Vi samarbeider med mange utstyrsleverandører, og har hatt kontakt over tid for å finne rett utstyr og bygge opp de beste fasilitetene. Det har vi gjort i nært samarbeid med Freyr. For oss er dette kjempebra, for vi bidrar enda mer med vår kompetanse når det gjelder grønn omstilling, forteller Dåbakk.

Avdelingsingeniør Eliza Buøy har hatt en sentral rolle i arbeidet, og forteller at de har investert i mye nytt utstyr.

– Den nye laben skal være nært Freyrs produksjon i kundekvalifiseringsfabrikken slik at det ikke blir forurensing av råvarer. Det er veldig viktig for at batteriets kvalitet ikke skal bli påvirket negativt, forteller Buøy.

– Vi har bestilt både instrumenter, kjemikalier, forbruksvarer og innhentet metoder for testing, sier hun.

TRE NYE ANSATTE
I midten av september startet tre nye ansatte hos Nemko Norlab, som skal arbeide i den nye laben. Og det ble fort tydelig at interessen for å jobbe med dette i Nemko Norlab var stor.

– Det var mange søkere og det var veldig mange som var kvalifiserte. Det er vi selvsagt fornøyde med. Vi var faktisk ferdig med ansettelsene allerede etter første runde, og nå har vi fått på plass tre nye dyktige ansatte, forteller Dåbakk.

RÅVARER
Kontrakten med Freyr innebærer som nevnt at det er råvarene som skal testes i den nye laben. Forhistorien til labmiljøet i Nemko Norlab har sine røtter tilbake i jernverkstida, da Norsk Jernverk trengte å bygge opp laboratorietjenester for å sikre kvaliteten i produksjonen. Selv om det er andre typer råvarer som skal testes, er dette et område som Nemko Norlab kjenner godt fra før. Avdelingsingeniør Eliza Buøy forklarer:

– Vi skal teste råvarene som inngår i batteriene. Det er elektrolytt, anode- og katodemateriale og separatorer, sier Buøy.

– EN TILLITSERKLÆRING
Nemko Norlab-direktør Dåbakk er strålende fornøyd med den nye kontrakten.

– Vi ser på dette som en solid tillitserklæring, ikke minst fordi dette er den første battericellefabrikken som bygges i Norge, sier Dåbakk.

Dåbakk mener dette gir dem gode muligheter til å posisjonere seg ytterligere i batteriindustrien.

– Nå arbeider vi videre med å posisjonere oss også i andre batterimiljøer. Ved å være så tidlige ute, får vi et forsprang som vi ønsker å utnytte. Men et forsprang varer ikke evig, så det vil bli beinhard jobbing også i årene framover, avslutter Dåbakk.

– Vi ser på dette som en solid tillitserklæring, ikke minst fordi dette er den første battericellefabrikken som bygges i Norge, sier en fornøyd Dåbakk.

Del Del Del