Nidec Energy etablerer seg i Mo Industripark

7 desember, 2022 11:13 Del Del Del

FREYR og Nidec har inngått et samarbeid om produksjon av batterimoduler for energilagring i tilknytning til Giga Arctic. Dermed er det ikke bare selve battericellene som vil bli produsert i Mo Industripark, men også pakking av battericeller. Dette er den første store etableringen i verdikjeden for batterier, etter at FREYR etablerte seg i Mo Industripark.

Investeringen er på om lag 1,3 milliarder kroner og vil skape over 300 arbeidsplasser. Størsteparen av arbeidsplassene vil bli opprettet i Mo i Rana. Dette melder FREYR i en pressemelding 6. desember 2022.

Produksjonen skal foregå gjennom et nytt selskap, Nidec Energy AS, og produksjonslokalene vil være i tilknytning til Giga Arctic i Mo Industripark. Selskapet er et samarbeid mellom FREYR og Nidec, et såkalt «joint venture». Batterimodulene skal i hovedsak gå til markedet for energilagring (Battery Energy Storage Solutions). Produksjonen er planlagt å starte i 2025, med ambisjon om å produsere batteripakker med samlet kapasitet på mer enn 8 GWh per år fra 2027. Dette skal etter planen øke til hele 12 GWh per år fra 2030.

Japanske Nidec er en av verdens ledende produsenter av elektrisk motorer og energilagringssystemer. FREYR har fra før inngått en avtale med Nidec om salg av 38 GWh battericeller fra 2025 til 2030 til Nidec, som tilsvarer en salgsverdi på omtrent 30 milliarder kroner og omtrent halvparten av produksjonen ved Giga Arctic.

Mer informasjon:

Del Del Del