Kjetil Kjenseth (t.v.), stortingsrepresentant for Venstre og leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, fikk boka "Ranaindustrien i bilder" av Mo Industripark AS ved markedssjef Jan Gabor etter besøket.

– Noen av de mest ambisiøse klima- og miljøsatsingene vi har i Norge ser vi her

5 March, 2019 15:27 Del Del Del

Dette sa Stortingsrepresentant for Venstre og leder i Energi- og miljøkomiteen, Kjetil Kjenseth, da han mandag denne uken besøkte Rana og Mo Industripark.

Fremoverlent og tilpasningsdyktig
God fasilitering av lokale Venstrerepresentanter sørget for at Kjenseth fikk med seg en rekke budskap i løpet av heldagsbesøket i Mo i Rana, som for øvrig var hans første besøk til industrihovedstaden i nord.

Dagen startet med møte hos Rana Utviklingsselskap, hvor blant annet viktigheten av flyplass var sentralt. Deretter gikk turen til Celsa Armeringsstål, hvor den eksportorienterte bedriften fikk vist frem hvordan de lager verdens reneste armeringsstål og satser på bærekraft.

Det ble også tid til et møte hos Mo Industripark AS hvor fremtidsplaner for ny industri og grønne utviklingsprosjekter var på agendaen sammen med behovet for muliggjørende infrastruktur. Rana Industriterminal og Mo i Rana Havn presenterte dypvannskaiprosjektet for komitelederen, som lot seg imponere over Ranaindusrien.
– Noen av de mest ambisiøse klima og miljø satsingene vi har i Norge ser vi eksempler på her. Industrien i Rana er veldig fremoverlent og tilpasser seg nye muligheter, jeg er imponert over omstillingsjobben som er gjort her, sa Kjenseth og tilføyde Rana er et av de grønneste casene i Norden. Han sitter også i Nordisk Råd også og leder der en komite der med fokus på bærekraft.

Fra venstre: Markedssjef i Mo Industripark AS Jan Gabor; daglig leder i Rana Industriterminal Alf A. Øverli; Dag Østerdal, Rana Venstre; Erling Solvang, Rana Venstre; prosjektleder i Mo i Rana Havn, Kjell-Idar Juvik; Mats Hansen, Rana Venstre; stortingsrepresentant for Venstre og leder i Energi- og miljøkommitteen på Stortinget, Ketil Kjenseth; Amanda Bronder, Rana Venstre og Maja Stormo, Rana Venstre.

Forventninger
– Venstre profilerer seg jo som et miljøparti, og vi har forventninger til drahjelp fra dere når det gjelder å utvikle ny industri og muliggjøring, sa Arve Ulriksen ved møtestart. Da temaet dreide seg om dypvannskai understreket både daglig leder ved Rana Industriterminal, Alf Øverli og prosjektleder i Mo i Rana Havn, Kjell Idar Juvik at Dypvannskai er kritisk for videre vekst og at kapasiteten ved RIT er under press.
– Infrastruktur er en nødvendig forutsetning for å realisere veksten som vi vet ligger der. Industrien og kommunen tar ansvar for å komme videre, men vi trenger også statlig prioritet, sier Alf Øverli.

Positiv til dypvannskai
Den statlige forskutteringsordningen for fiskerihavner og farledsutbedringer kom på plass i fjor og åpner for at kommuner, fylkeskommuner og lokale næringsinteresser kan få fremskyndet prosjekter som er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029. Ny dypvannskai i Mo i Rana ligger inne i NTP etter 2024. Dette er for lenge å vente var signalet fra RIT og MiH, som håper å kunne starte opp arbeidet tidligere.
– Vi har et godt prosjekt som bør prioriteres når de som får penger i neste runde av forskutteringsordningen skal plukkes ut. Prosjektet er viktig både for farledsutbedring, det er et betydelig miljøtiltak og ikke minst vekstmuliggjøring, sier Juvik.

Komitelederen, som selv er fra Raufoss og dermed er godt kjent med flere industrimiljø i Norge, var positiv til prosjektet og så tydelig koblingen mellom bærekraftig vekst og infrastruktur.
– Jeg er jo i sum opptatt av det grønne skiftet vi står midt inne i, og der er jo logistikk sentralt. Jeg kan fint se for meg å prioritere å bruke litt ekstra statlige midler for å få ryddet opp i Ranfjorden, hvor det er noen gamle miljøsynder, sa Kjetil Kjenseth før besøket i Rana ble avsluttet med en omvisning i industriparken.

 

Del Del Del