F.v.: Jonny Hesthammer, adm.dir. i Norsk Kjernekraft; Arve Ulriksen, adm.dir. i Mo Industripark AS og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekaft, Sunniva Rose.

Norsk Kjernekraft og Mo Industripark inngår intensjonsavtale om kraftleveranser i milliardklassen

29 November, 2023 13:00 Del Del Del

Mo Industripark i Mo i Rana inngår onsdag 29. november en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft om leveranser av store mengder utslippsfri energi. Dette er den første avtalen av sitt slag i Nord-Norge.

Mo Industripark har en vekststrategi som legger til rette for både nyetableringer og styrket konkurransekraft for eksisterende industri. Fortsatt tilgang til store mengder ren energi i tiårene framover, vil være avgjørende for industrien i Norge.

Det er nettopp dette Norsk Kjernekraft ønsker å levere til Mo Industripark. Dette ved hjelp av moderne kjernekraft, såkalte Små Modulære Reaktorer (SMR). Moderne kjernekraft passer godt inn i det norske strømmarkedet og anses som like trygt eller til og med tryggere enn all annen lavutslipssteknologi, også ifølge FN og EUs vitenskapspanel.

Ved utplassering av en eller flere slike SMR i området kan Mo Industripark forsynes direkte med både strøm og prosessvarme. I tillegg kan dette bidra til at Nord-Norges øvrige strømforsyning, sysselsetting og bosetting kan sikres gjennom hele kjernekraftverkets levetid, som kan være så lenge som hundre år.

– Uten tilgang til nok ren energi vil industrien i Norge få store problemer, og samtidig opplever vi at den politiske viljen ikke er til stede for å realisere tilstrekkelig med energi raskt nok. Vi har sett bare de siste ukene hvordan industribedrifter må gi opp som følge av høye energipriser. Derfor er vi veldig glade for å ha fått på plass et samarbeid med Norsk Kjernekraft, sier adm.dir. i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

– Med et kjernekraftverk plassert tett på industrien vil vi få stabil tilgang til ren energi, uten at det kreves store investeringer i nettkapasitet. I tillegg ligger alt til rette i Mo Industripark for å kunne utnytte overskuddsvarmen fra et slikt kraftverk, sier han.

– Så er det viktig for meg å understreke at dette ikke må bli noen sovepute for utbygging av fornybar kraft. Det viktigste grepet på kort sikt er fortsatt å bygge ut mer vindkraft på land. Vi kan ikke risikere at industrien blir lagt ned mens vi venter på «den perfekte løsningen». Men kjernekraft vil ha en viktig plass i energisystemet i ikke alt for fjern framtid, og derfor er samarbeidet med Norsk Kjernekraft viktig for oss, sier Ulriksen.

Det er fremdeles flere aspekter som skal avklares, for eksempel konkret lokalisering, om andre partnere ønsker å være med, og hvor mange SMR’er som blir aktuelle. Innledningsvis satser partene likevel på et produksjonsvolum på minst to-tre TWh årlig, til en årlig omsetningsverdi i milliardklassen.

Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft, uttaler: «Det er både gledelig og et tydelig signal at en av Norges største industriaktører ønsker et samarbeid med Norsk Kjernekraft. Mo Industripark har hatt en viktig rolle i det grønne skiftet i Norge og vi tar nå sammen en lederposisjon på dette feltet. Vi ser frem til det videre samarbeidet og på å begynne dialogen med kommuner, innbyggere og øvrige potensielle samarbeidspartnere i regionen.»

Del Del Del