Ny kran ved Bulkterminalen

Ny kran på bulkterminalen

4 oktober, 2013 15:54 Del Del Del

Den ene av de to eldre kranene på bulkterminalen er nå demontert, og monteringsarbeidene for nykrana er i full gang. Bulkterminalen i Vika er den gamle kaia for Norsk Koksverk AS, som i dag brukes som kai for bulkmaterialer. Disse fraktes opp til råmateriallageret i Mo Industripark med Vikabandet, og reduserer derved transport av lastebiler gjennom byen.

Koksverket kom i drift i 1964, slik at de to eldre kranene har vært i virksomhet i 49 år.

GSnr5_2013s10

Del Del Del