F.v.: Hovedinstallatør Ståle Strandjord, ny daglig leder Terje Røli og driftsleder Emilie Linea Andersen.

Ny ledelse i Miras Elektro

6 januar, 2023 14:25 Del Del Del

Bjørn Nilssen går ved årsskiftet av som daglig leder ved Miras Elektro, til fordel for pensjonisttilværelsen. Da står Terje Røli klar til å ta over stafettpinnen, og får med seg Emilie Linea Andersen i en nyopprettet stilling som driftsleder.

Miras Elektro har en lang historie i Mo Industripark, og lokalene deres har faktisk vært elektroverkstedet i industriparken siden 50-tallet. Gjennom mange tiår har de bygd opp en unik kompetanse på elektroinstallasjoner i industrien. Enorme mengder strøm i omløp fører til stor påkjenning på maskiner og elektrisk utstyr. Denne erfaringa bruker de på andre felt, og kjerneområdet for bedriften er elektroinstallasjoner både i industri og næringsbygg.

Ved årsskiftet skal Terje Røli ta over som daglig leder i Miras Elektro. Bjørn Nilssen er helt sikker på at blir bra for bedriften.

– Terje er rette mannen til å drive dette videre. Han har mye kompetanse som han tar med seg inn i bedriften og vi får noen nye områder som vi kan fokusere på og begynne å levere tjenester på. Da er det snakk om ekom, tele, data og IT, sier Nilssen.

Selv om Miras Elektro har sitt utspring i industrien, jobber de hele tiden med å utvikle seg og vurdere nye områder.

– El-inspeksjon innen landbruk er også en tjeneste som vi vurderer å begynne å levere fordi Terje har kompetanse innen feltet, forteller Nilssen.

Ny daglig leder i Miras Elektro, Terje Røli.

En del av et industrielt nettverk
Terje Røli har selv vært i industrien i mange år både som elektroinstallatør og rådgiver på elkraft. I tillegg driver han en gård i Utskarpen, og har dermed også god innsikt i landbruket. Han ser frem til å starte på nyåret som ny daglig leder.

– Jeg har vært mange år inne i parken og noen år utenfor porten. Jeg har faktisk vært innom Miras Elektro tidligere som elektriker fra 2003 til 2008. Jeg har rukket å bli godt kjent med bedriften før oppstart i januar, og jeg ser veldig frem til start, sier Røli. -Vi har mange planer fremover, og vi gleder oss til å fortelle mer om disse når de er ferdig spikret, sier han.

For Miras er det viktig at de er en del av et stort industrielt miljø i industriparken, når de skal planlegge framover.

– Jeg har et godt nettverk i parken. At man er godt kjent både med folk og bygg i parken, er et viktig suksesskriterium for oss, forteller Røli.

Opprettet ny stilling som driftsleder
Samtidig som skiftet av daglig leder, har Miras Elektro opprettet en ny stilling i ledelsen. Emilie Linea Andersen har fra oktober i år vært den aller første driftslederen i Miras Elektro.

– Det er en helt ny stilling som er opprettet og inneholder mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg skal ta meg av personalet, følge opp kvalitetssikringssystemet vårt og ivareta HMS. I tillegg skal jeg ta meg av avvikshåndtering og være en støttespiller til andre funksjoner i bedriften. Så langt stortrives jeg i stillingen som både er spennende og utfordrende, forteller Andersen.

Hun har bakgrunn som elkraftingeniør og elektriker, og har jobbet i Miras en stund allerede. Hun valgte en litt utradisjonell rekkefølge på utdanningen, hvor hun tok fagbrev etter fullført bachelor.

– Jeg tok faktisk en bachelor i elkraftteknikk først, og deretter tok jeg fagbrev som elektriker. Jeg hadde halve lærlingtiden i Miras og resten i Haaland. Så var jeg trainee hos Haaland i nesten ett år, før jeg startet opp i Miras igjen, sier Andersen.

Driftsleder i Miras Elektro, Emilie Linea Andersen.

Viktig å ta vare på de ansatte
De som er lærling i industrien kommer ofte tilbake fordi det er spennende og mye variasjon i oppgavene som utføres, forteller påtroppende daglig leder Terje Røli.

– Enten blir folk her, eller så tar de seg en tur ut og kommer tilbake, forteller Røli. -Det som er spennende med el-installasjon i industrien, er at det er et bredt spekter av oppgaver innenfor flere felt. Men vi trenger stadig flere folk, og det er viktig for oss å ta godt vare på de vi har, sier Røli.

Tre elektroinstallatører
Ståle Strandjord har vært i Miras Elektro siden 2011, og ble for to år siden godkjent installatør innen høyspent og lavspent. Det resulterte i en unik sitasjon hvor Miras har tre godkjente installatører.

– Alle som skal selge tjenester til tredjepart må ha en installatør. Det er ikke så mange som har installatører innen høyspent, og hvert fall ikke tre installatører innen lavspent. Vanligvis har man én person. Så vi er i en ganske unik situasjon, sier Strandjord.

De tre installatørene det er snakk om er hovedinstallatør Ståle Strandjord, Terje Røli og Kato Kraft Osmo.

Hovedinstallatør i Miras Elektro, Ståle Strandjord.

Ser ikke for seg en rolig pensjonisttilværelse
Tilbake til Bjørn Nilssen, så blir han pensjonist ved årsskiftet. I bagasjen har han med seg syv innholdsrike år i bedriften.

– Jeg begynte her i 2015 som avdelingsleder, og gikk inn som daglig leder i 2018 da vi ble et eget AS. Det har vært veldig givende å jobbe her sammen med gode kollegaer og spennende oppgaver. Det har også vært utfordringer med svingninger i markedet, slik det ofte er i servicebedrifter, forteller Nilssen.

Bjørn ser fram til pensjonisttilværelsen, men han er ikke helt klar til å legge hatten på hylla.

– Jeg vet ikke om jeg skal pensjonere meg hundre prosent. Noen strøjobber blir det helt sikkert, sier Nilssen med et smil.

Nåværende daglig leder i Miras Elektro, Bjørn Nilssen.

Miras Elektro AS

  • Tilbyr industrielle installasjoner. Vedlikehold og service av høy- og lavspenningsinstallasjoner og komponenter.
  • Leverer tjenester som automasjon, tavlebygging(elkraftfordelinger), elmotorer, elektrisk og mekanisk vedlikehold på elmotorer og tilstandskontroll.
Del Del Del