Ny leder for strategisk kommunikasjon

10 august, 2017 15:30 Del Del Del

7. august begynte Tonje Nermark som ny leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt ved Mo Industripark AS.

Nermark som opprinnelig er fra Sandnessjøen, har de siste årene jobbet med strategisk kommunikasjon ved EFTA-sekretariatet og ved Nord-Norges Europakontor i Brussel. Hennes erfaring fra internasjonalt kommunikasjonsarbeid omfatter også profilering og praktisk informasjonsarbeid i sosiale medier, hjemmesider, nyhetsbrev og publikasjonsmateriell, i tillegg til nettverksbygging, lobbyarbeid og gjennomføring av arrangementer.

I bunn har Nermark en mastergrad i internasjonale relasjoner fra King’s College London, en bacholergrad i Statsvitenskap fra NTNU, Trondheim, og et års utvekslingsstudier i USA. Hun er så vidt i gang med å ta tak i de mange oppgavene som ligger i stillingen hun nylig har tiltrådt i og ser frem til å gjøre nye bekjentskaper.

– Overordnet vil mitt arbeid hovedsakelig omhandle nærings- og industripolitikk, bygge og skape et sterkt nettverk innen industrien samt kommunisere og skape relasjoner med viktige bedrifter og aktører, sier hun.


Forventer høyt tempo

Etter noen travle år i Brussel synes Nermark at det er stor stas å vende hjem til et noe roligere Helgeland, men hun tror at sin nye jobb vil by på nok av fart.

– Med mange spennende pågående prosjekter i MIP AS og Mo industripark for øvrig, forventer jeg en arbeidshverdag som til tider holder et høyt arbeidstempo og som er full av læringsrike utfordringer. Jeg har mye å sette meg inn i som ny i jobben, men mener jeg er godt rustet til å kunne se det store bildet og identifisere hva som er mest formålstjenlig å kommunisere ut til publikum og hvordan vi kan gjøre dette. Jeg ser veldig frem til å møte avdelingene og bedriftene i parken for å få verdifull input til dette arbeidet, meddeler Nermark.

 

Ønsker økt synlighet og forståelse i EU-systemet
For eksportfylket Nordland er det essensielt at gode rammevilkår lokalt, nasjonalt og internasjonalt er på plass slik at man oppnår en effektiv, industriell utvikling som har stor betydning for verdiskapning og sysselsetting.

– Gjennom mine studier og arbeidsopphold i EU-hovedstaden, har jeg tilegnet meg unik kunnskap om EUs mange institusjoner, prosesser og satsningsområder som jeg mener vil være til fordel for industrien i Rana. Jeg ser frem til å bidra med å løfte frem Mo Industriparks ambisjoner om å bli en grønn industripark i verdensklasse utover regionale og nasjonale grenser. Med EU som både vårt nærmeste og største marked mener jeg det blir viktig å sørge for økt synlighet og forståelse i EU-systemet for hvordan vi jobber med å styrke industrien for fremtiden på en bærekraftig måte. Dette er selvsagt også viktig i et nasjonalt perspektiv og noe jeg vil jobbe for å fremme, avslutter hun.

Del Del Del