- Jobben er utfordrende, slik alle toppjobber er. I Momek er det mange dyktige folk i systemet. Derfor sover jeg godt. Alt i alt; Oppgaven jeg har fått er kjempeartig, sier Gunnar Moe, nytilsatt administrerende direktør i Momek Group AS.

Ny mann ved Momek-roret

5 oktober, 2013 19:23 Del Del Del

Da jeg fikk forespørselen fra Wiggo Dalmo var det fristende å takke ja.

Jeg trives med ledelse. Jeg har vært leder i mange år, selv om det ikke har vært som toppleder hele tiden. Jeg liker de utfordringene som en lederjobb gir meg.

Dette sier Gunnar Moe. Fra 1. september overtok han jobben som administrerende direktør i Momek Group AS. Wiggo Dalmo vil nå konsentrere seg fullt og helt om jobben som toppleder av Momek AS, holdingselskapet som eier Momek Group AS og 80 prosent av Momek Building AS. Han vil også ivareta oppgaver i Momek Building AS.

– Wiggo Dalmo deltar fortsatt aktivt i Momek, og han vil delta. Han har et annet fokus enn jeg skal ha i min jobb. Han er gründer og ser langt fram. Det er han dyktig til, mener Moe.

Gunnar Moe var adm. dir. i Rana Gruber AS fram til i vinter. Nå har han vært tilsatt i fire måneder i Momek Group, og på den tiden har han fått tid til å bli litt kjent i organisasjonen og med ansatte i Momek-konsernet. Og de ansatte med ham.

– Jeg har hele tiden hatt konkrete oppgaver, og underveis har vi diskutert hvordan organisasjonen fungerer, sier Moe.

En av de første oppgavene han skal se på er om det kan gjøres noe med organisasjonen. Kanskje kan organisasjonen forenkles noe? I dag er konsernet komplisert, med flere datterselskap, og også litt ulik eierskap.

– I arbeidet framover er det viktig å skille mellom de juridiske strukturene og behovene for en enkel organisasjon i daglig drift. Nå prøver vi å lage en god organisasjonsstruktur, sier Gunnar Moe.

I tida framover er det viktig for selskapet å gjøre organisasjonen enklere i daglig drift, ikke minst fordi mer og mer av oppdragene de utfører er større prosjekt.

Solid medeier

Med HitecVision som medeier i Momek-konsernet har de fått en solid medspiller. HitecVision er en ledende investor i den internasjonale olje- og gassindustrien. De har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Oslo og Houston. HitecVision har fokus på mellomstore markedsinvesteringer i teknologibedrifter som leverer til olje- og gassektoren.

Bedriften har solid kapitalbase som skal brukes til investeringer i større bedrifter, og målet med satsingen i Momek Group er at de skal bli betydelig større mot olje- og gassindustrien.

– Vi skal ha en sunn vekst også på andre felt, som leverandør mot landbasert industri, mineralnæringen, og innenfor bygg og anlegg.

Vi har i dag tre solide divisjoner og gode markeder, forteller Gunnar Moe.

Han mener Momeks styrke ligger i at samvirket mellom de tre divisjonene skaper synergieffekter som gjør at de kan rette seg mot større prosjekter. I dag har de en god markedssituasjon i alle divisjonene.

Styrke kompetansen

– Vi har behov for å styrke oss i forhold til egen kompetanse som alle andre i vår bransje. Momek-konsernet har alltid vært flinke til å ta inn unge medarbeidere og gi dem mulighet, og vi er en ung bedrift. Det er en stor styrke for oss at vi har mange selvstendige folk, som kan ta avgjørelser.

Det er en klar fordel når vi framover må styrke oss ytterligere, sier Moe.

Ett av de feltene som det stilles spesielt store krav til er kvalitet og helse, miljø og sikkerhet, eller KHMS.

Gunnar Moe peker på at eierne gjennom utformingen av selskapets strategi har pekt ut en kurs som krever at bedriften utvikler seg videre, spesielt innenfor kompetanse, om de skal klare å erobre en betydelig andel av oppdragene innenfor olje og gass i Nord-Norge.

– Vi skal både ta vare på verdiene i Momek Group og utvikle og industrialisere virksomheten mer. Momek Group har blitt en stor bedrift, og vi skal vokse videre, sier han, og legger til at Wiggo Dalmo har sett dette og er en pådriver i denne prosessen.

– Det er hans og resten av Momeksystemets ære at konsernet har kommet dit Momek Group er nå. Sammen kan vi framover strukturere bedriften bedre, som er helt nødvendig for å bli en stor olje- og gassbedrift. Vi må bli større, og vi må skaffe oss mer og bedre kompetanse, sier Moe.

Lyst – Mot – Ansvar

Kjerneverdiene i selskapet (Lyst – Mot – Ansvar) er godt implementert. Det merkes godt i bedriften at dette ikke bare er tomme ord, mener Gunnar Moe.

Han viser til at sykefraværet er på kun 2,3 prosent, noe som viser dette. De ansatte ser at det svekker bedriften at man er borte fra jobb, og i Momek er det høy terskel for å være borte.

– Det er kultur for å kunne ta ansvar, og for å kunne ta feil. Det liker jeg, sier han.

I juli var det ca. 350 inne i Momeksystemet. Da var vel 100 innleide. En slik fleksibilitet er viktig for bedriften, og det er også noe alle de store aktørene gjør.

Det er spesielt innenfor fabrikasjon at det er et stort press på lønnsomheten. Derfor er Momek, som andre leverandører, helt avhengig av godt samarbeid med andre, både i forhold til personellressurser og for fabrikasjon.

Momek Group har i flere år hatt gode samarbeidsforhold i Romania og i de baltiske landene på personellsiden, samt med bedrifter i de baltiske landene på fabrikasjon.

– Det er en vanskelig øvelse å være i leverandørindustrien. Og det er en bransje der det er små marginer. Ikke minst krever store prosjekter ekstremt god økonomistyring, forteller Moe.

Han viser til at det kreves høy kvalitet og god leveranse om man skal makte å være konkurransedyktig. Bransjen lever under stort tidspress, og det er stor risiko og små marginer.

Momek-konsernet har vokst raskt i sin 15 år korte historie. Fra å være en liten bedrift som i hovedsak solgte timeverk, er de nå Nord-Norges største verkstedskonsern. De utfører stadig mer kompliserte og omfattende leveranser, som i hovedsak er større prosjekter. Størrelsen gjør at de kan påta seg oppdrag også innenfor den krevende olje- og gassektoren. Når olje- og gassvirksomheten nå utvider nordover, så er det også kamp om å posisjonere seg. Selv om det er stor vekst i denne aktiviteten, så er det er lite lønnsomhet, stor risiko og små marginer. Det kreves også en viss størrelse på organisasjonen.

– Å komme opp i verdikjeden er en møysommelig jobb, og det krever tid og penger. Vi har klart å komme opp på et visst nivå i denne verdikjeden, og våre eiere har ambisjoner om at vi skal vokse ytterligere, sier Gunnar Moe.

Ingeniørkompetanse er det kamp om i denne, som i tilstøtende bransjer. Momek Group har gjennom oppkjøp fått rekruttert betydelig ingeniørkompetanse. Ingeniørene jobber i en egen avdeling under Momek Group AS.

I de siste årene har mange store norske selskap etablert ingeniøravdelinger i utlandet. Gjennom dette har de løst den store ingeniørmangelen med ansatte ingeniører i egne avdelinger i utlandet.

GSnr5_2013s2

Del Del Del