Ny trafikkstrategi for industriparken

28 februar, 2023 11:11 Del Del Del

I høst satte eiendomsavdelingen i Mo Industripark AS i gang et prosjekt for å forbedre trafikkflyten i industriparken. En automatisk trafikkteller ble montert og rådgivere ble engasjert. Målet er en helhetlig trafikkstrategi for parken.

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er nye etableringer og vekst som medfører et økt trafikkbilde. I et allerede komplisert trafikkbilde med både myke trafikanter og store maskiner er det viktig med solid infrastruktur.

– Det er et komplisert trafikkbilde i parken og MIP må derfor finne gode løsninger som legger til rette for en god trafikkflyt for folk og varer, samt sikre en forsvarlig forvaltning av infrastrukturen, forteller i Mo Industripark AS, Fredrik Lundestad.

Forretningsutvikler i Mo Industripark AS, Fredrik Lundestad.

Trafikktelling
For å kartlegge trafikken i parken har det blitt satt opp en automatisk trafikkteller ulike steder som registrerer antall kjøretøy som passerer, og størrelsen på disse.

– Trafikktelleren kan skille mellom sykler, biler, lastebiler, store maskiner og så videre. Den har vært montert flere steder i parken for å få en total oversikt over trafikkbildet. Det innebærer både kjøremønster og mengde trafikk, sier Lundestad.

Denne trafikktelleren har vært montert flere steder i industriparken for å få en total oversikt over trafikkbildet.

Parter i prosjektet
Prosjektet er i bunn og grunn en studie av trafikkbildet i parken, og det har derfor vært viktig å finne samarbeidspartnere med riktig kompetanse.

– Det er Asplan Viak som har fått oppdraget. De har trafikkrådgivere, veiplanleggere og arealplanleggere som alle har viktig kompetanse for å kunne utføre et slikt prosjekt. De har eksperter på mobilitet, svingradiuser og tekniske krav til vei, og reguleringsarbeid, forteller prosjektstøtte i Mo Industripark AS, Thomas Wirthgen.

– De har blitt utfordret på å være litt kreative når de skal finne gode løsninger som passer industriparken som helhet. Men det viktige her er at transporten kommer seg fram samtidig som at de som er på veien er trygge, forteller Wirthgen.

Prosjektstøtte i Mo Industripark AS, Thomas Wirthgen.

Trafikkstrategi
Prosjektet skal resultere i en trafikkstrategi for industriparken som MIP skal kunne bruke for å tilpasse og forbedre trafikksikkerhet og sikre trafikkflyt i parken.

– Vi skal gjøre det tryggere og sikrere for alle trafikanter og sørge for sikker flyt av varer og tjenester. Strategien skal kort oppsummert sørge for at trafikken ikke stopper opp. Det kommer mange nye arbeidsplasser i parken og det kommer til å bli mer trafikk, så vi må sørge for at veinettet har tilstrekkelig kapasitet, sier Wirthgen.

Det poengteres at MIP er helt i starten av prosjektet og at flere vil involveres etter hvert.

– I løpet av prosjektet vil bedrifter i parken få mulighet til å komme med sine innspill til trafikkstrategien, avslutter Wirthgen.

Del Del Del