Elkem Rana, ved verksdirektør Frode Johan Berg, er opptatt av å ta sin del av samfunnsansvaret. Dette har ført til engasjement i blant annet Arctic Cluster Team.

Ny verksdirektør på plass hos Elkem Rana

16 February, 2018 10:53 Del Del Del

– Hele mitt arbeidsliv har jeg vært tilknyttet bedrifter i Mo Industripark, sier nytilsatt verksdirektør ved Elkem Rana, Frode Johan Berg, som har med seg verdifull industrierfaring i bagasjen.

Berg (48) er ranværing, gift og har to barn. Etter seks års sivilingeniør-utdanning ved NTNU i Trondheim flyttet han tilbake til Mo i Rana og startet sin yrkeskarriere i Mo Industripark.
– Jeg var ferdig utdannet i 1996 og fikk jobb på Sintef Molab hvor jeg ble i fire år før jeg gikk til Celsa Armeringsstål. Der jobbet jeg i 18 år og de ti siste årene som valseverkssjef, forteller Berg.

Nå er han klar til å ta fatt på nye oppgaver og har med seg verdifull industrierfaring fra sine tidligere stillinger.

– Jeg har til og med jobbet på råjernverket en gang i tiden hvor jeg har stått og stampet og brutt renner. Det er en bit historie å ha med seg, sier Berg.

Involvering av de ansatte
Nå skal den nye verksdirektøren innlemmes i en annen type produksjon.
– I industrien er det mye som kan sammenlignes, men Elkem har en litt annen prosess enn Celsa. Jeg går fra valsing av stål til smelteverkproduksjon, men jeg har heldigvis mange dyktige folk jeg kan støtte meg på, forteller Berg.

Elkem-konsernet har et introduksjonsprogram som heter on-boarding, som den nye verksdirektøren har hatt god nytte av så lang.
– Jeg har fått tid på å lære meg systemene, reise og besøke andre verk og til og med vært to dager med professorer fra NTNU for å få best mulig innsikt i prosessene. Jeg har fått en veldig god mottakelse både i Elkem Rana og Elkem-konsernet.

Berg tror på involvering av fagfolkene som jobber i bedriften.
– Vi har utrolig mange flinke ansatte og vi må ha alle med for å nå de viktige målene. Et av disse målene er Elkems nullskade-filosofi. Vi skal begrense all risiko slik at våre ansatte skal gå like friske hjem som det de var da de kom på jobb. Dette vil jeg ha fokus på. Vi skal forsterke vår sikkerhetskultur og oppnå dette målet.


Tar ansvar

Det andre hovedmålet er at Elkem Rana skal ta sin del av ansvaret i forhold til utslipp til luft.
– Jeg er veldig glad for at Elkem har investert 160 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å redusere utslippet av støv til luft. Dette skal brukes på tekniske tiltak i forhold til bedre støvrensing, prosessmessige tiltak som kan bidra til at vi unngår for mye støvdannelse og innkjøp av nytt utstyr. Innemiljøet vil også påvirkes av dette og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte, forklarer en engasjert verksdirektør.
Alle prosjektene skal være gjennomført i løpet av 2018. Flere arbeidsgrupper jobber allerede med tiltakene og viser god framdrift.
– Elkem viser handlekraft når de bestemmer seg for å bruke 160 millioner på verket i Mo i Rana. Det viser at de satser på oss og tenker langsiktig. Det er bra å ha en sånn eier, sier Berg.

Inngår nye samarbeid

Det tredje målet er en kontinuerlig forbedring av alle ledd ved å innføre Elkem Business System (EBS).
– Det vil gjøre oss attraktive for å kunne produsere nye produkter og for fremtidige investeringer. EBS ligner Lean metodikken som er et godt system for kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser, forteller Berg.

Elkem Rana er medeiere i Lean Senter Nord og mener det er et nyttig konsept for alle bedrifter.
– Jeg mener at innføring av Lean er veldig viktig, og vil gjerne at enda flere bedrifter skal ta i bruk konseptet. Derfor er Elkem Rana medeiere i Lean Senter Nord og bidrar med kompetanse og ressurser, men vi har også et mål om å benytte oss av den samlede kompetansen vi finner der.


Bidrar i klyngesamarbeid

Berg er engasjert og ønsker at bedriften skal bidra til utvikling og verdiskaping.
– Vi har vært en av initiativtakerne til etableringen av Arctic Cluster Team (ACT), som er en klynge med kjernebedrifter fra prosessindustrien fra Trøndelag og opp til Troms. Det er en solid klynge med stort potensial som er med på å skape en bærekraftig utvikling, omstilling og verdiskaping i regionen. Dette er vi veldig opptatt av, sier Berg.

Han understreker viktigheten av samarbeid og at industrien har mange felles utfordringer som må løses nettopp i fellesskap.
– Bærekraftig utvikling, sirkulær økonomi, kompetanseutvikling og de utfordringer og muligheter som kommer med industri 4.0 er betydelige områder hvor vi tror vi kan nå veldig langt om vi står i lag og samarbeider om det. Derfor har vi også inngått en intensjonsavtale med Sintef om et samarbeid om forskning i nord. Elkem ønsker å ligge foran på veien mot lavutslippssamfunnet. Da må driften bli smartere og ha en kontinuerlig omstillingsprosess. Siden vi forventer at en stor del av denne omstillingen vil skje i nord, ønsket Elkem-konsernet å satse på forskning her. Jeg gleder meg til å se hva vi kan få til fremover, avslutter Berg.

 

Del Del Del