Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme. Nå har bedriften investert 22 millioner i ny elkjel.

Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

10 February, 2017 10:27 Del Del Del

 

Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet.

Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme med en gjenvinningsgrad på normalt over 99 prosent. Varmen som gjenvinnes hentes fra energiintensiv industri i området; Elkem Rana AS og Glencore Manganese Norway AS.
– Grunnlast er overskuddsenergi som hentes ut fra Elkem Rana. Der tar vi ut, på et normalt år, 95 prosent av energibehovet.
Når det er behov for mer effekt henter vi ut de siste 5 prosentene fra spisslast-kjeler. Som i dag går på CO-gass fra Glencore eller lett fyringsolje. Den nye 10 MW el-kjelen er den eneste vi har som går på strøm. Det betyr at vi har til sammen 40 MW spiss-/reservelast. Og det er det et behov for. Kundemassen vår har etter hvert blitt så stor, at når det er kaldt så er vi allerede godt over 30 MW, sier daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen.

Møter etterspørsel
Med den siste investeringen håndterer de markedsveksten samt kravet fra konsesjonsmyndighet Norges vassdrags- og energidirektorat, om å ha 100 prosent back-up.
– Vi måtte selvsagt innfri krav fra myndigheter om å ha back-up, men vi har i tillegg et mål om å bli fossilfrie. Selv om det er en veldig liten del som er fossil, så er dette en andel vi ønsker å fase helt ut. Med ønske om en grønn, bærekraftig produksjon, falt valget på elkjel. Nå er vi i tillegg i dialog med Helgeland Kraft for kjøp av opprinnelsesgarantier. Kundene er i økende grad opptatt av at det som leveres har blitt produsert på en grønn og bærekraftig måte. Det er et stadig økende krav til oppfølging av energiforbruk, særlig hos større kunder, sier Sund-Olsen.
Med den siste investeringen på plass regner de med å kunne møte etterspørsel i et 10-årsperspektiv.
– Vi er selvsagt avhengige av at det er drift hos Elkem og Glencore, men vi ser at det investeres, det er veldig lovende for tiden fremover og sikrer oss tilgang til grunnlasten.

Lokale leverandører
– For å holde investeringskostnadene nede flyttet de den gamle oljekjelen i Vika til Langneset, og bygget den nye elkjelen i Vika. Årsaken er et tilgjengelig høyspentnett i Vika, sier teknisk sjef og prosjektleder Jørn Hanssen.
I byggingen av den nye el-kjelen har de hovedsakelig brukt det lokale næringslivet. Norconsult på prosjektering av bygg, Avanti Engineering på styringssystem, MBA på utførelse av bygg, Imtas på rør og Miras på elektroarbeid. Selve el-kjelen er levert av svenske Zander & Ingeström, og overordnet prosjektering av Norsk Energi.

 

Mo Fjernvarme AS

Produksjon: 85 GWh
Kapasitet: 22 MW grunnlast og 40 MW reserve-/spisslast
Omsetning: 43 MNOK
Trasélengde: 29 km.
Antall ansatte: 4

Del Del Del