Mye i Media AS er valgt som samarbeidspartner av Mo Industripark AS for redaksjonelt arbeid, foto og grafisk design. Det omfatter produksjon av Gule Sider, som nå har fått ny layout.

Nye samarbeidspartnere for profilering

17 February, 2016 10:39 Del Del Del

 

– Mo Industripark AS jobber aktivt for å markedsføre industriparken med mål om å bli mer kjent og legge til rette for nye etableringer.

Markedssjef Jan I. Gabor i Mo Industripark AS kan fortelle at dette handler om å ta en posisjon i norsk næringspolitikk. «At flere blir kjent med industriparken bidrar til at vi får taletid på viktige arenaer og nasjonal

presse, og vi får anledning til å sette viktige saker på dagsorden. Saker som skal bidra til gode rammebetingelser for industrien og leverandørmiljøet i Mo Industripark», fortsetter Gabor. Derfor har vi inngått avtaler med det vi tror er Nordlands sterkeste miljøer innen områdene PR, reklame og redaksjonelt

innhold. Vi trenger kompetanse på nasjonalt nivå skal vi lykkes med arbeidet.

Gjennom en utlysningsprosess høsten 2015 kartla vi tilgjengelig kompetanse og valgte til slutt samarbeidspartnere med den rette kompetansen og kapasiteten.

  • PR – Nordnorsk Kommunikasjon AS, Brønnøysund.
  • Reklame – Riktig Spor AS, Bodø.
  • Redaksjonelt, foto og grafisk design – Mye i Media AS, Mo i Rana.

For å kunne kommunisere effektivt må vi ta i bruk alle kommunikasjonskanaler som web, trykksaker, pressemeldinger og kronikker. Vi ser allerede en sterk økning i antall besøk på hjemmeside og Facebook,

og dette arbeidet skal forsterkes ytterligere. Et ledd i arbeidet er blant annet å tilpasse vår profil slik at den blir tilpasset nettbrett, mobil og PC, sier Gabor. Mange har nok allerede lagt merke til at vi har justert vår logo og hjemmeside, og nå oppdaterer vi også designet på internavisen til Mo Industripark, Gule Sider. Vi ønsker at Gule Sider får et nasjonalt nedslagsfelt, og dette skal bidra til å markedsføre industriparken og det sterke leverandørmiljøet vi har, avslutter Gabor.

 

Del Del Del