Nytilsatt valseverkssjef ved Celsa Armeringsstål, Petter Venes Skatland.

Nytilsatt valseverkssjef med store planer for fremtiden

6 april, 2018 12:50 Del Del Del

2. januar i år begynte Petter Venes Skatland som valseverkssjef ved Celsa Armeringsstål. Nå har eierne lagt store investeringsmidler på bordet. – For valseverket er dette det største løftet som er tatt på flere tiår. Med hensyn til økning av produksjon og volum, sier Venes Skatland.

– Jeg har allerede vært syv år i Celsa Armeringsstål, hvor jeg var personal- og HMS-sjef i seks år. Jeg kjenner derfor bedriften godt fra før, men det er spennende med nye utfordringer. Denne jobben er langt mer produksjonsfokusert. Jeg har et ønske om å være med på utviklingen og fortsette den gode jobben som er gjort her over mange år. I løpet av en toårsperiode planlegger vi nå å øke den årlige produksjonen fra 550.000 tonn til ca 650.000 tonn. Det er et veldig stort løft som jeg gleder meg til å ta fatt på sammen med dyktige kollegaer, sier Venes Skatland.

Industri i blodet
Han er født og oppvokst på Mo, og ble allerede som 10-åring fast inventar å regne på bestefars mekaniske verksted, Venes Verksted, i Langneset.
– Jeg har vokst opp i en industrifamilie. Jeg var ofte på bestefars verksted og hadde tidlig interesse for fagfeltet. Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle jobbe i industrien. Jeg vil nok si at jeg har det i blodet og har samme interesse for faget nå. Kanskje mer enn noen gang, forteller Venes Skatland, som er utdannet industrimekaniker og har en bachelor i økonomi og administrasjon, og er dermed historiens første ikke-ingeniør som blir valseverkssjef i Rana. Han tok over jobben etter Frode Johan Berg, som for noen måneder siden gikk over i stillingen som verksdirektør i Elkem Rana.

Nå bretter Venes Skatland opp ermene og er klar for å lede valseverket gjennom et større løft som medfører ombygginger. Produksjonshastigheten på eksisterende produkt skal økes, noe som fører til nødvendige endringer på dagens prossess for kjøling, hastighet, kapasitet på sakser og bunteanlegg.
– Kombinasjonen av investeringer og prosessendringer vil påvirke hele verket fra ovn til sluttprodukt. Vi er allerede godt i gang og en av de viktigste faktorene for å lykkes er at vi skal øke splittingen på hele verket. Splitting kan kort forklares med at stålemnet i stedet for å bli valset ned som en del, blir delt i henholdsvis 2, 3 eller fire deler og med det får mer ferdigprodukt på en valselinje. I dag splitter vi ikke 20 mm armeringsstål, men planen er å splitte denne typen i to i tillegg til at eksisterende splittinger økes i omfang. For å kunne gjøre dette legger eierne store investeringer på bordet, forklarer valseverksjefen.

Han roser også morkonsernet Celsa Group, som kom inn på eiersiden i Mo i Rana i 2006, som tenker i lange trekk og satser i Rana.
– Vi har fantastiske eiere som tenker langsiktig og som ønsker å utvikle Celsa Armeringsstål videre. Det er i tillegg en veldig god kultur i denne bedriften, og det er selvsagt en viktig faktor. Jeg ønsker å ta del i den gode jobben som er gjort over flere år og bidra så godt jeg kan, sier Venes Skatland.

Folkene er viktigst
Celsa Ameringsståls marked er i positiv utvikling, og bedriften tilbyr stadig flere produkttyper.
– For tiden selger vi alt som vi klarer å produsere. Det er også en vekst i markedet, og den ønsker vi å ta del i ved å øke produksjonen. Vi har i tillegg to nye produktgrupper med høykarbon-stål og lavkarbon-stål. Det gjør at vi kan tilby et enda større produktspekter, og totalt sett øke volumet. Dette vil kreve mer av både utstyr og folk, men det var også en av hovedårsakene til at jeg ville ta denne jobben. Det er så mange flinke folk her som vil bringe bedriften videre. Folk er engasjert og med på det som skjer, understreker en fornøyd valseverksjef.

Celsa Armeringsstål jobber aktivt med HMS og TQM (Total Quality management). Sistnevnte for å standardisere prosesser og slik få mer driftstid, mindre tap i produksjon og dermed øke produksjonen. For å lykkes med dette, blir medarbeiderne avgjørende.
– Folkene er jo det viktigste vi har i valseverket. Det er de som er utgangspunktet for all endring. Jeg skal jobbe sammen med disse menneskene og fokusere på teamutvikling og prosjektutvikling med sikkerhet i fokus. Valseverket har en svært god kultur blant de ansatte, og dette vil jeg jobbe videre med ved å holde en tett dialog og ha fokus på HMS, opplæring og forbedring av standardene slik at vi sammen får den beste praksisen av de prosessene vi har. Alle sitter på viktig kjernekompetanse og vi må løfte oss sammen som et team, forklarer Venes Skatland.

Gode forutsetninger
Celsa Armeringsstål er en del av Celsa Group, et familieeid, spansk konsern med en langsiktig visjon om å videreutvikle stålindustrien. Dette merker valseverksjefen.
– Jeg føler at eierne bryr seg om hva vi holder på med og viser dette ved å ha en hyppig tilstedeværelse. Jeg vil faktisk si at vi har de beste eierne vi kan ha, konstaterer Venes Skatland.

Han vet å sette pris på de rundt 130 valseverkansattes enestående innstilling og varierte sammensetning.
– De dyktige ansatte og den iveren alle har til å lykkes med stålproduksjon i Rana, er helt unik. I valseverket har de en vilje til å stå på og det er aldri problemer med å få folk til å stille opp. Det er i tillegg en fin miks av unge, de med mange år under beltet og lærlinger. Det gir en fin kombinasjon av fersk fagkompetanse og lang arbeidserfaring. Dette er en styrke for oss og vi er veldig glad for det. Det er en spennende bedrift å jobbe med hvor menneskene i bedriften er viktigst, samt den jobben vi gjør sammen. Det er min enkle filosofi, sier han.

Mo i Rana har en stolt industrikultur og den nye valseverkssjefen er glad for å være en del av den.
– Det jo så gledelig å se at både omdømmet og ønsket om å jobbe i industrien forbedres stadig. Vi ser at vår bransje er mer populær, og rekrutteringen økende. Det er i tillegg gledelig å se at flere jenter vil jobbe i industrien. Det er en trend vi håper vil fortsette. Det er veldig spennende å jobben i en bransje i stadig mer bærekraftig utvikling. Med gode eiere, flinke medarbeidere og nærhet til naturressursene, har vi gode forutsetninger for å drive godt fra Mo i Rana, konkluderer Venes Skatland.

 

Del Del Del