Nytt Momek-styre

9 juli, 2015 12:53 Del Del Del

Gro Kielland ble valgt til ny styreleder i Momek Group AS på generalforsamlingen i selskapet i juni. Hun har lang erfaring fra industri gjennom mange år innenfor olje- og gassbransjen, blant annet som leder og styreleder for BP i Norge.

Gro Kielland er ny i styret, sammen med Thore Michalsen.

Michalsen er godt kjent fra lederstillinger innenfor industri og næringsliv i Rana gjennom mange år, blant annet fra Rana Utviklingsselskap AS og Eka Chemicals AS. Han var styreleder i Helgeland Sparebank fram til i vår.

De øvrige styremedlemmene er Wiggo Dalmo (nestleder), Jan Erik Rugland og Ole Hansen.

 

Se notisen i PDF-format:

GSnr4_2015_s18

Del Del Del