Nytt nummer av Industriparknytt

24 mars, 2022 11:38 Del Del Del

Et nytt nymmer av Industriparknytt er sendt ut. Det kan du også lese her!

I dette nummeret kan du lese om MIP Industrinetts utbygging av strømforsyningen i industriparken, om arbeidet med å finne nye og mer miljøvennlige måter å bruke CO-gass på, om besøk fra næringsminister Jan Christian Vestre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, om Helgeland Transportservice sitt arbeid for å være et vertskap for Mo i Rana, og om ny Håvard Sund som tar over som daglig leder i Helse og Sikkerhet.

Utgaven kan leses i PDF-format her: IndustriparkNytt 2022 #1

Del Del Del