Top left: Jan Gabor, Mo Industrial Park AS; Ketil Rye, Sandra Johansson, Ellen Myrvold, Simen Valaamo and Kim Elstad from Alcoa Mosjøen; Arve Ulriksen, CEO Mo Industrial Park AS. Top right: Bjørn Ugedal, Glencore Manganese Norway as; Vibeke Stærkebye Nørstebø, SINTEF Technology and Society; Bernd Wittgens, SINTEF Materials and Chemistry

Nytt partnerskap med fokus på sirkulær økonomi er godkjent av Forskningsrådet

13 October, 2017 13:30 Del Del Del

Flere bedrifter fra Nordland innen prosessindustri, havbruk og avfall har med Sintef Helgeland i spissen, fått tildelt BIA-midler (Brukerstyrt Innovasjons Arena) fra Forskningsrådet for sin satsing på forskningssamarbeid om sirkulær økonomi.

– Vi bygger et faglig felles tyngdepunkt innen anvendelse av sirkulær økonomiske prinsipper, slik at vi i fellesskap kan prioritere og initiere større FoU-satsinger fra blant annet BIA-programmet, sier daglig leder ved Sintef Helgeland, Susanne Nævermo Sand.

Kompetansemessig kraftsentrum
BIA er et av Forskningsrådets største programmer og en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier og målet er at det skal gi høy verdiskaping både for de deltakende bedriftene og for samfunnet.
– Forskningsrådet gratulerer partnerskapet og SINTEF med en velfortjent og viktig tildeling. Det er knallhard konkurranse om disse midlene så her er det mange som har jobbet bra. Dette er aktører som har vist evne og vilje til å samarbeide godt, og jeg tror dette kan bli en viktig katalysator i videre oppbygging av et industriforankret og kompetansemessig kraftsentrum innenfor sirkulær økonomi. Dette blir viktig og spennende både for regionen og for Norge, sier regionansvarlig for Nordland i Forskningsrådet, Bjørn Gjellan Nielsen.

Sirkulær økonomi som økonomisk prinsipp for å sikre bærekraftig vekst, får stadig mer fokus fra akademia, forvaltning og industri. Noen av samarbeidspartnerne i prosjektet er Alcoa Mosjøen, Rana Gruber as, Celsa Armeringsstål AS, Glencore Manganese Norway AS, Elkem Rana, Mo Industripark AS, Norcem, Iris- Salten, Kvarøy Fiskeoppdrett, NTNU, Nord Universitet og SINTEF.
­– Det er dette vi har arbeidet hardt for alle parter. Jeg er rørt over beslutningen, sier adm. Dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
– Mo Industripark AS er meget glad for at Forskningsrådet har sett verdien av dette prosjektet. For oss betyr dette et styrket fokus og grunnlag for videre arbeid med å utvikle nordnorsk industri, på tvers av næringer. Vi tror det vil kunne avdekkes store muligheter ved å se på grensesnittene mellom eksempelvis havbruk og prosessindustri, og utnytte sidestrømmer til gjensidig nytte, meddeler markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

I Alcoa Mosjøen er de også svært positiv til deltakelse i dette prosjektet.
– Alcoas deltakelse i nettverket vil styrke og komplettere vår brede satsing på grønn aluminiumproduksjon. Vi skal både være verdens mest miljøvennlige aluminiumsprodusent og i tillegg bli bedre hele tiden, uttaler teamet ved Alcoa.

Glencore i mo Industripark er også svært fornøyd og ser frem til mer samarbeid.
– Gratulerer med godkjent prosjekt og verdifull støtte i arbeidet med sirkulær økonomi. Glencore ser frem til et bredt og godt samarbeid mellom industribedriftene på Helgeland i årene som kommer, sier adm. Dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway.

Vil lykkes med sirkulær økonomi
Nettverket vil fokusere på teknologiutvikling og forskningsbasert innovasjon knyttet til sirkulær økonomi innenfor bransjene. De vil vektlegge behovet for forskningsbasert kompetanse og teknologi, nye forretningsmodeller og prosesser, tidsmessige organisasjonsløsninger og ledelse for å lykkes med sirkulær økonomi.
– Vi ser på muligheter til å skaffe innovative løsninger for tverrindustriell integrasjon av material og energistrømmer, og dermed øke konkurransekraft for landbasert industri, sier Bernd Wittgens ved SINTEF Materialer og Kjemi.
–Jeg gleder meg til å være med å utvikle prosjekter sammen med bedrifter i nettverket, slik at vi sammen kan få til enda mer verdiskaping og grønn vekst i næringslivet, avslutter Vibeke Stærkebye Nørstebø ved SINTEF Teknologi og Samfunn.

Del Del Del