Fra venstre: Arve Ulriksen, adm. dir Mo Industripark AS; Hilde M. Nikolaisen, SNN; Tor Magne Aanonli, banksjef SNN Mo i Rana; Trude Glad, konserndirektør SNN Helgeland og Salten; Svein Borhaug, kundeansvarlig, konsernkundeavdeling SNN; Anette Skog-Lillevik, regnskapssjef MIP AS; Eva Monica Hestvik, økonomidirektør MIP AS, Raymond Nordberg, Controller MIP AS; Vidar Bakken, banksjef konsernkundeavdeling SNN; Jan Gabor, markedsdirektør MIP AS

Nytt samarbeid med nordnorsk samfunnsbygger

29 mai, 2019 10:22 Del Del Del

En aktør med solid forankring i landsdelen viste seg å være den mest konkurransedyktige da Mo Industripark AS gjennomførte en anbudsprosess  i høst. I disse dager formaliserer MIP-konsernet samarbeidet med sin nye bankforbindelse, SpareBank1 Nord-Norge.

Åpen prosess
Flere interessenter meldte seg da MIP-konsernet la bankforbindelsen sin ut på anbud i andre halvdel av 2018. Økonomidirektør i MIP-konsernet, Eva Monica Hestvik, var spent i forkant av prosessen, som hadde som mål å sikre solide vilkår for et selskap med flere ambisiøse infrastrukturprosjekter på trappene.
– Det er naturlig for oss å ta en gjennomgang av våre betingelser fra tid til annen, og vi mener det blir riktig at flere aktører får den samme muligheten til å presentere sine tjenester for oss. Derfor valgte vi å lyse ut våre banktjenester i fjor høst selv om vi var fornøyd med forbindelsen vi hadde, forklarer Hestvik.

Etter en lengre prosess med flere runder og god dialog med de involverte, falt valget til slutt på SpareBank1 Nord-Norge (SNN).
– SNN viste seg å være den mest konkurransedyktige, og derfor bytter vi nå, forteller Hestvik og tilføyer at den nye bankforbindelsen vil gjelde for Mo Industripark AS og datterselskapene MIP Industrinett AS og Rana Industriterminal.

Røtter i Nord
At det var nettopp en nordnorsk aktør som kunne levere det beste tilbudet, er administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen glad for.
– For oss som eiendoms- og infrastrukturaktør i Nord-Norges største industripark, var det svært gledelig at vår nye bankforbindelse har solide røtter i nord og god forståelse for nordnorsk næringsliv. SNN kanaliserer også betydelige summer tilbake til samfunnet gjennom samfunnsløftet, og er sånn sett en solid samfunnsbygging i nord. Derfor passer vår nye bankforbindelse også godt inn i vår strategi som samfunnsaktør, selv om dette var en utilsiktet bonus, sier Ulriksen.

Samfunnsbygger
For SpareBank1 Nord-Norge har det stor betydning å få en vesentlig industriaktør som MIP inn i sin portefølje, og konserndirektør for Helgeland og Salten Trude Glad påpeker at landsdelen kan ha flere fordeler av at næringslivet samhandler.
– At MIP valgte oss er vi selvsagt svært glad for. Det viser først og fremst at vi er konkurransedyktig på både vilkår og tjenester – noe som er et mål for oss isolert sett. Samtidig er det betydelige synergier i å samarbeide med en organisasjon som betegner seg selv som en samfunnsaktør. Ønsket om å bidra til utvikling i nord er felles for SNN og MIP, og jo flere aktører som tenker utvikling av landsdelen jo sterkere vil landsdelen bli. I en stadig mer global konkurranse kan det være utslagsgivende for Nord-Norge, sier konserndirektøren.

SpareBank1 Nord-Norge benyttet anledningen til å bli enda bedre kjent med ranaindustrien og tok seg tid til omvisning i parken under besøket sitt 28. mai. De var også på bedriftsbesøk hos Elkem Rana, en av hjørnesteinsbedriftene i Mo Industripark.

Del Del Del