Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, er ny i styret til Mo Industripark AS.

Nytt styre i Mo Industripark AS

21 mai, 2015 12:17 Del Del Del

Ved generalforsamlingen i Mo Industripark AS ble Christin Kristoffersen valg inn som ny styrerepresentant. Eigil E. Dåbakk gikk ut av styret.

Christin Kristoffersen er leder av Longyearbyen lokalstyre, som representant for Arbeiderpartiet. Hun har bakgrunn som forsknings- og studieleder ved Universitetet på Svalbard. Som leder av Longyearbyen lokalstyre har hun ledet et omfattende utredningsarbeid for videre utvikling av næringslivet på Svalbard, havnen i Longyearbyen, samt Svalbards rolle i forhold til aktiviteten i Barentshavet. Alt nedfelt i en strategisk næringsplan som fikk finansiering gjennom samarbeid med regjeringen.

Den nye styret har følgende sammensetning:

Arnt A. Krane, styreleder, Eivind B. Hansen, nestleder, Ståle A. Indregård, Øyvin Trønsdal, Christin Kristoffersen, Anette Skog Lillevik, og Trond E. Olsen, alle styremedlemmer.

Krane, Indregård og Kristoffersen representerer selskapets største aksjonær, Helgeland Invest AS. Hansen representerer aksjonæren Celsa Armeringsstål AS, og Trønsdal representerer aksjonæren Øijord & Aanes AS. Olsen og Skog Lillevik er ansattes representanter.

Personlige varamedlemmer til styret er: Håkon Stanghelle, Halvard Meisfjord, Kjell Sletsjøe, Marianne Steinmo, Asle Hjartøy, Cato Dåbakk, Solfrid A. Vatshaug og Randi Hovdahl.

 

Se notis i Gule Sider nr. 4-2015 i PDF-format:

GSnr4_2015_s19

 

 

Del Del Del