F.v.: Tor Erik Storbekkmo, Trond Olsen, Eilif Nermark og Kurt Magnussen.

Økt driftsansvar og utvidet aktivitet

11 mars, 2021 13:53 Del Del Del

MIP Energi & IT tok fra 1. januar over driften for kraftverkene til MIP Miljøkraft AS. Den nye avtalen innebærer driftsovervåking, tilsyn og forebyggende vedlikehold. Avdelingen har også kapasitet til å overvåke flere prosesser.

UTVIDET DRIFTSANSVAR

MIP Energi & IT, en av driftsavdelingene i Mo Industripark AS, har i en årrekke driftet Industriparkens vann- og gassforsyningsanlegg, Mo Fjernvarme sine produksjonsanlegg samt overvåket kraftverkene Svabo og Vika, som er etablert i vannveien til MIP Vannverk.

Nå har avdelingen fått utvidet driftsansvar for hele MIP Miljøkrafts portefølje.

–Mo Industripark AS og MIP Miljøkraft AS har inngått en driftsavtale som innebærer oppfølging av produksjonsutstyret til sistnevnte. Dette betyr at vi nå også har oppfølging av Øvre Leiråga, Nedre Leiråga, Ravnåga og Ørtvatn kraftverk i tillegg til Svabo og Vika, forteller avdelingsleder Eilif Nermark.

– Helkontinuerlig driftsovervåking med beredskap for å kunne iverksette nødvendige tiltak ved uforutsette hendelser eller driftsavvik inngår i avtalen. I tillegg har vi tilsyn og forebyggende vedlikehold ved hjelp av inspeksjonsprogram for de forskjellige kraftverkene, forklarer han videre.

F.v.: Kurt Magnussen og Tor Erik Storbekkmo som inspiserer hydraulikk ved Øvre Leiråga kraftverk.

ØRTVATN KRAFTVERK

Høsten 2020 gikk Ranelva over sine bredder etter en stor flom og påførte Ørtvatn kraftverk betydelige skader som medførte driftsstans. MIP Energi & IT ivaretar rollen som prosjektleder for gjenoppbyggingen.

– Skadene på kraftverket omfattet havari av kontroll- og apparatanlegg samt stasjonstransformator og nødstrømsaggregat. Disse anleggene vil bli erstatte med nye komponenter. Generatoren er til overhaling hos leverandøren i Spania, og kraftverket er planlagt idriftsatt i løpet av mai -21, forteller Nermark.

KAPASITET TIL NYE KUNDER

Avdelingens Energisentral er døgnkontinuerlig bemannet for å overvåke produksjonen i ulike anlegg.

– Med oppfølging av nye kraftverk har vi nå utvidet driften vår til å inkludere oppfølging av prosesser som ligger utenfor industriparken, sier Nermark.

– Driftsovervåkingen kan være en kombinasjon av alarmanlegg, skjermbaserte kontrollanlegg og kameraovervåking. Med personell på jobb 24/7 har MIP Energi & IT kapasitet til å påta seg overvåking av prosesser hos flere nye kunder, forteller driftsingeniør Trond Olsen.

– I samarbeid med kunden utarbeider vi også oppfølgingsprogram for tilsyn og forebyggende vedlikehold av de ulike installasjonene, legger Nermark til.

Avdelingslederen utelukker ikke at det kan bli flere kunder.

– Regionen har mange småkraftverk, og dersom interessen er der vil vi selvsagt se på muligheten for å tilby våre tjenester til flere, sier han.

F.v.: Trond Olsen og Eilif Nermark på inspeksjonsrunde ved Øvre Leiråga kraftverk.

FLERE TJENESTER

Det er ikke bare småkraftverk som er aktuelt å overvåke.

– Hvis man trenger overvåking der noen må gjøre tiltak hvis det skjer uønskede hendelser, kan de bruke oss. Det gjelder for eksempel å slå alarm ved behov dersom fjernovervåkingen avdekker noen form for problemer. Vi har jo døgnbemannet kontrollrom, og har dermed mulighet til å tilby kontinuerlig overvåking eller overvåking på tider av døgnet der det ikke er noen til stede, eller helligdager for eksempel, forklarer Olsen.

Avdelingen merker interesse for en slik tjeneste fra andre typer virksomheter.

– Vi er i kontakt med en lokal aktør om overvåking av operasjonen deres, forteller Nermark.

NØDVENDIG KOMPETANSE

Gode rutiner og rullering av arbeidsoppgaver sikrer at alle i avdelingen får nødvendig kompetanse også om nye anlegg.

– Nå handler det om å sørge for at alle våre dyktige ansatte får opplæring i rutiner ved de nye kraftstasjonene og blir kjent på anleggene. Vi har stort fokus på rullering mellom overvåking fra kontrollrom og arbeid ute i drift, så dette ivaretas på beste måte, avslutter Nermark.

 

OM MIP ENERGI & IT

  • Er en driftsavdeling i Mo Industripark AS.
  • Har 5 ingeniører og 10 prosessteknikere.
  • Jobber innenfor fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon.
  • Avdelingen drifter leveranser innen blant annet vann- og gassdistribusjon, fibertjeneste, fjernvarme- og kraftproduksjon.
  • Drifter nå alle seks av MIP Miljøkrafts småkraftverk (Vika, Svabo, Ravnåga, Øvre- og Nedre Leiråga og Ørtvatn) som i normalår til sammen produserer ca. 80 GWh.
Del Del Del