– Det er hyggelig å registrere at vi har fått realisert potensialet til den nye ovnen så fort, sier administrerende direktør Bjørn Ugedal i Ferroglobe Mangan Norge AS.

Økt omsetning og nye investeringer for Ferroglobe Mangan Norge

28 august, 2018 15:25 Del Del Del

Ny smelteovn og god produktmiks har bidratt til en kraftig økning i omsetning og resultat for Ferroglobe Mangan Norge. Nå planlegger bedriften å investere 30-40 millioner kroner i tiltak mot utslipp.

Ferroglobe Mangan Norge fikk en helt ny ovn til en verdi av 130 millioner kroner i slutten av 2016, mens bedriften var eid av Glencore. Dette har bidratt til at kapasiteten ved verket har økt med ti prosent.
– Dette fikk vi utnyttet fullt ut i fjor.  Det er hyggelig å registrere at vi har fått realisert potensialet til den nye ovnen så fort, sier administrerende direktør Bjørn Ugedal.
Driftsinntektene til Ferroglobe Mangan Norge steg fra 508 millioner kroner i 2016 til 657,6 millioner kroner i fjor, mens årsresultatet økte fra 25,9 millioner kroner i 2016 til 42,8 millioner kroner i 2017. I tillegg til større kapasitet på ovnen har også markedsforholdene og en god produktmiks bidratt til det solide resultatet.

Mer ferromangan
– I fjor var det et godt marked for både ferromangan og silikomangan, vi valgte derfor å produsere mer ferromangan, siden det gir mer volum per energienhet. Når ovnene kjører full kapasitet, betyr det at vi får mer metall ut, forklarer Ugedal.
I år har Ferroglobe har gjort en liten markedstilpasning med en litt annen produktmiks, og dermed noe mindre volum. Men Ugedal forventer et godt driftsår også i 2018, og ser lyst på situasjonen fremover.
– Vi ser ikke noen store trusler i framtida. Stålverkene i EU har ikke så stor vekst, men de har fått en bedre kapasitetsutnyttelse. Tatt i betraktning at EU etter alt å dømme fortsatt får eksportere til USA uten straffetoll, ser framtida grovt oppsummert stabil ut for vårt marked, konstaterer Bjørn Ugedal.

Investerer i miljøtiltak
Hovedfokuset for Ferroglobe Mangan Norge de kommende årene er å redusere utslippene.
– Vi har lagt planer om å investere 30-40 millioner kroner til trinnvise utbedringer av utslipp til vann og luft de nærmeste to-tre årene, og har fått godkjent prosjektmidler fra konsernet for å ta det første trinnet, som er å utbedre støperøykavsuget. Avsuget vi har i dag er ikke godt nok, og utgjør den største enkeltfaktoren for utslipp til luft. Vi planlegger også å gjøre investeringer i vannrenseanlegget vårt, forteller direktøren.

Diffuse utslipp
For om lag et år siden fikk Ferroglobe Mangan Norge ny utslippstillatelse av Miljødirektoratet. Der ligger det en del føringer for hva bedriften må jobbe med framover.
– Nå har vi kontroll på alle de kontrollerte utslippene. Det vi sitter igjen med er de diffuse, som støvutslipp fra åpninger i bygninger og overflatevann, det vil si regnvann som drar med seg støv og søl. Vi jobber med interne rutiner og prøver å finne smartere arbeidsmåter, slik at vi forurenser mindre.  I tillegg gjør vi store og små tekniske forbedringer på rensesida. Vi jobber på mange områder, fastslår Bjørn Ugedal.

 

FERROGLOBE MANGAN NORGE AS:

Spanske Grupo FerroAtlántica S.A., et datterselskap av Ferroglobe PLC, kjøpte alle aksjene i Glencore Manganeses smelteverk i Mo Industripark ved utgangen av 2017. Ferroglobe ble med det en av verdens største produsenter av ferro- og silikomangan. Selskapet nye navn er Ferroglobe Mangan Norge AS. Bedriften har 87 ansatte.

 

Del Del Del