- Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS kjører kontinuerlig med toskift med silicomanganslagg. Denne slaggen kommer fra Glencore Manganese Norway AS, og som MIP AS har kjøpt inn for denne bruken, forteller Jenssen.

Omfattende utfylling ved Rana Industriterminal

24 June, 2013 14:30 Del Del Del

Mo Industripark AS jobber i disse dager for fullt for å få tilrettelagt nødvendige tomteareal til Wasco Coatings Norway AS og Celsa Armeringsstål AS ved Rana Industriterminal.

Det er en rekke endringer som nå gjennomføres.

– Vi foretar en sikkerhetsanalyse og gjør flere tiltak. For det første vil veien bli flyttet og tilpasset den økte trafikken som vil komme. Det skal også etableres en egen gangvei for arbeiderne i bygget som føres opp for Wasco, og for de ansatte i Rana Industriterminal AS (RIT). Noen bygg må flyttes, slik som Rubbehallen til RIT, og gjerdet for IPS-området må flyttes, forteller prosjektleder Rolf H. Jenssen.

Innen 1.juli i år skal et areal på om lag 20.000 kvadratmeter bli asfaltert for å gjøre lagerområdet for lagring av de nærmere 40.000 rørene som skal belegges.

Det er korte tidsfrister på arbeidet, og alt må stå ferdig før rørene ankommer fra Malaysia.

– Vi må jobbe på mange steder samtidig for å bli ferdig. Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS kjører kontinuerlig med toskift med silicomanganslagg. Denne slaggen kommer fra Glencore Manganese Norway AS, og som MIP AS har kjøpt inn for denne bruken, forteller Jenssen.

Samtidig opparbeides ny lagerplass for ferdigvarer som skal skipes over kai for Celsa Armeringsstål AS. Den tidligere lagerplassen, rett nord for det grønne kamstålbygget på RIT, skal benyttes til herdeanlegg for Wasco.

Også lagerplassen til Celsa skal asfalteres før fellesferien.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her: GSnr3_side142013

Del Del Del