Hvordan kan informasjonsavisen for Mo Industripark bli bedre? Delta i vår spørreundersøkelse!

Ønsker innspill til fornyelse av Gule Sider

22 november, 2019 13:01 Del Del Del

Gule Sider har i flere tiår vært informasjonsavisen for Mo Industripark. Fra og med neste år vil den bli fornyet. Denne prosessen kan du være med på å påvirke!

Historisk viktig
Siden starten av A/S Norsk Jernverk har industrien på tomta hatt sin egen informasjonsavis. I starten var den mer en internavis for de ansatte på jernverket. I årenes løp har avisen skiftet både format, navn, design og type innhold.

I dag utgis informasjonsavisen for Mo Industripark i print versjon seks ganger i året og er for mange kjent som Gule Sider. Den distribueres fortsatt internt på industritomta til mange av dagens bedrifter, men også til offentlige bygg og skoler i Rana, samt til nasjonale organisasjoner og representanter på både fylke og Storting.

Avisen er med på å spre informasjon om aktiviteter, satsinger og arbeidstakere i Mo Industripark. Dette vil fortsatt være målet med informasjonsavisen fremover, men nå har jobben startet med å hente inn tilbakemeldinger på hvordan den burde utformes fra 2020.

Ønsker dine innspill
I forbindelse med fornyelsen av Gule Sider vil vi gjerne høre fra alle som følger med på aktivitetene i Mo Industripark gjennom Facebook, vår hjemmeside eller i Gule Sider.

Bedriftene i industriparken som er med som bidragsytere til Gule Sider, har tyvstartet og har allerede fått mulighet til å gi innspill i fornyelsesprosessen. Nå ønsker vi gjerne å høre fra enda flere gjennom en åpen spørreundersøkelse.
– Det er mulig å komme med innspill på det meste knyttet til avisen som design, format, innhold og til og med navn, i spørreundersøkelsen, forteller leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark as, Tonje Nermark.

Åpen spørreundersøkelse
Mange som har jobbet på industritomta i en årrekke kjenner til Gule Sider, men færre og færre har et forhold til navnet på informasjonsavisen og assosierer det med en telefonkatalog. Derfor åpner MIP as for at også navnet kan endres.
– Med respekt for historien, åpner vi for at avisen kan endre navn for at det skal bli enda mer tydelig hvilken publikasjon dette er. Men vi tar ikke for gitt at folk ønsker en endring, så navnet kan også bli stående. Like fullt, får vi inn mange gode navneforslag blir det kanskje åpen avstemming om hva avisen skal hete i årene fremover, sier hun og føyer til; vi håper folk engasjerer seg fordi vi ønsker å nå enda bedre ut med de mange gode historiene fra Mo Industripark.

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN HER

Spørreundersøkelsen er åpen ut november.

Ønsker du å motta den trykte utgaven av informasjonsavisen for Mo Industripark seks ganger i året? Send mail til

 

Tidligere informasjonssjef i Mo Industripark as, Ivar Hartviksen, holder opp første utgave av «Vårt Verk» som var informasjonsavisen til A/S Norsk Jernverk. Eksemplar nr. 1 ble utgitt i februar 1955. Senere ble Vårt Verk mer et informasjonsmagasin og utgis i dag 6 ganger i året under navnet Gule Sider. Fornyelsen fra 2020 er i gang.

 

Del Del Del