Tag Archive: Spørreundersøkelse

  • 22 August, 2023

    I fjor høst satte Mo Industripark i gang et prosjekt for å forbedre trafikksikkerhet og -flyten i industriparken. Asplan Viak ble engasjert og har nå gjennomført en spørreundersøkelse som skal bidra til å lage en helhetlig trafikkstrategi for parken. – I forbindelse med trafikkstrategiprosjektet ble det i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte [...]
  • 22 November, 2019

    Gule Sider har i flere tiår vært informasjonsavisen for Mo Industripark. Fra og med neste år vil den bli fornyet. Denne prosessen kan du være med på å påvirke! Historisk viktig Siden starten av A/S Norsk Jernverk har industrien på tomta hatt sin egen informasjonsavis. I starten var den mer en internavis for de ansatte […]