Noen av initiativtakerne til rapporten: F.v. Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF); Geir Ove Bakken (Ap), leder for hovedutvalget av kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune; spesialrådgiver i LO, Geir Myrflott; fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap); adm. dir Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Foto: Thor-Wiggo Skille, NFK

Ønsker nasjonal fibertrasé til nord

3 oktober, 2018 15:30 Del Del Del

En ny rapport viser at fiberinfrastrukturen i Trøndelag og Nord-Norge trenger ny motorvei. – For å få en gjennomgående trasé sørover og videre ut i Europa, må det statlige virkemidler til, påpeker fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Rapporten er jobbet frem av Trøndelag fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, LO, NHO Nordland, NHO Trøndelag, Arctic Host AS og Mo Industripark AS.
– Om vi ønsker å gi utviklingsmuligheter for eventuell datalagring som næring, må landsdelen løftes betydelig. En stamvei sørover gjennom hele Norge er avgjørende, sier fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø (KrF) i en omforent pressemelding nylig sendt ut.

Vil unngå digitale klasseskiller

Rapporten forteller også at det er en rekke utfordringer som må løses om vi skal legge til rette for næringsutvikling og digital innovasjon i nord.
– Skal vi unngå at det utvikles digitale klasseskiller som følge av at tilbudet er bedre i byer og tettsteder, må vi ta bevisste grep, påpeker Noresjø.

Offentlig samkjøring i nord

Rapporten «Mulighetsstudie og kartlegging av fiberinfrastruktur i Trøndelag og Nord-Norge» fra Analysys Mason, beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres. Flere av disse tiltakene forutsetter økte offentlige bevilgninger.
– Fibernett som disponeres av statlige selskaper som Bane NOR, Statnett og Vegvesenet, må bli gjort tilgjengelig i det kommersielle markedet. I tillegg må offentlig etterspørsel etter datasentertjenester samordnes. Én eller flere steder for slik samordning må legges til Nord-Norge, påpeker Geir Ove Bakken (Ap), leder for hovedutvalget av kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune.

Ønsker felles strategi i nord

De fire nordligste fylkeskommunene mener rapporten er et godt utgangspunkt for en helhetlig digital strategi for Trøndelag og Nord-Norge. Og mener fiberinfrastrukturen bør inn i en langsiktig nordområdestrategi.
– Den digitale infrastrukturen er minst like viktig som veier, jernbane, flyplasser og havner for fremtidig næringsutvikling og bosetning i landsdelen vår, påpeker fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

– Norske myndigheter bør i større grad legge til rette for at samarbeidet mellom næringsaktørene og regionale myndigheter styrkes i arbeidet med å etablere fiber-infrastruktur. Staten har et særskilt ansvar i å finansiere internasjonale ilandføringer av en eller flere fiberforbindelser i Nord Norge, samstemmer bestillerne av rapporten.

Flaskehalser

I vårt naboland Sverige, ligger det tre parallelle stamfibernett fra nord til sør. De nordnorske politikerne er samstemt med Trøndelag om at også Norge snarest trenger en forbedring i stamnettet.

– Det er behov for både utenlandsfiber inn til Nord-Norge og et bedre transportnett mellom Trondheim og Oslo.  Vi utfordrer nasjonale myndigheter til å bidra til dette. Et oppgradert og robust fibernett er viktig for framtidig verdiskaping i hele det nordlige Norge. I dag har vi flere flaskehalser i fibernettet som hindrer en eventuell utbygging av datanæringene og datalagring for det internasjonale markedet, utdyper leder for hovedutvalg Næring i Trøndelag fylkeskommune, Terje Sørvik (Ap).

Gigabitsamfunnet

Administrerende direktør i Arctic Host, Lasse Bang etterlyser regjeringens mål, tiltak og bevilgninger for veien til «gigabitsamfunnet». Han ber statsråden inn på banen, og ønsker konkrete beslutninger.
– En beslutning om hvor ilandføringer av ny sjøkabel med internasjonal forbindelse blir, vil også være en beslutning på om Nord-Norge skal ha mulighet til å få etablering av hyperscale datasentre. Nord-Norge har stort kraftoverskudd som sendes ut av regionen. Mye kraft går tapt i nettet ved overføring. Dette burde være gode argumenter for ilandføring av sjøfiberkabel til Nord-Norge, argumenterer Bang.

Avgjørende for global satsing

Arve Ulriksen er administrerende direktør i Mo Industripark og regionstyreleder i NHO Nordland. Han påpeker at fiberforbindelser ut av landsdelen og ut i verden på mange måter er den nye digitale markedskanalen.
– Vi er for dårligere posisjonert i den nordlige delen av landet. Vi risikere å bli liggende bakpå, og har et stort behov for interkontinentale fiberforbindelser om vi skal komme ut i de globale markedene med våre fremtidige digitale løsninger, avslutter Arve Ulriksen.

 

Disse står bak rapporten

«Mulighetsstudie og kartlegging av fiberinfrastruktur i Trøndelag og Nord-Norge»
Trøndelag fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, LO, NHO Nordland, NHO Trøndelag, Arctic Host AS og Mo Industripark AS.

Hele rapporten finner du her: (PDF, 750 kB)

 

Denne saken ble publisert på Nordland Fylkeskommune sine sider 26.09.2018

 

 

Del Del Del