NHO-direktør Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark og Celsa i forbindelse med GeoNor-konferansen 2017. Hovedbudskapet var at vi trenger en ny steinalder med større fokus på mineralnæringens markedsmuligheter. Her sammen med Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS.

Ønsker ny steinalder

23 mars, 2017 14:41 Del Del Del

NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark i forbindelse med GeoNor-konferansen. – Vi må inn i en ny stein-æra for å møte fremtidens behov var hennes hovedbudskap.

– Her har vi en underkommunisert næring med et uutnyttet potensiale. Hvis vi skal lykkes i det grønne skiftet er vi helt avhengige av mineraler. Det er selvsagt utfordringer ved miljøaspektet fordi det er en inngripen i naturen, men jeg tror man undervurderer hvor uendelig mye bedre forutsetninger vi har for å drive en grønnest mulig mineralnæring. Derfor mener jeg at det ut ifra et klima- og bærekraftperspektiv er veldig riktig at mange av disse mineralene tas ut i Norge, sier Skogen Lund.
NHO har satt mineralnæringen høyt på agendaen og har tidligere uttalt at norsk stein er verdt 8.000 milliarder kroner.
– Jeg var forberedt på at temaet skulle være litt kontroversielt, men det var det ikke. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, og jeg merker det også på næringen selv. Jeg tror de trenger å få den anerkjennelsen og at dette løftes frem.

Flere arbeidsplasser
– Mineralnæringen er distriktsvennlig fordi mineralene av natur ligger spredt rundt i landet og ofte på mindre tettbefolkede områder. Da kan være litt lettere å foreta inngrep, i tillegg til at man bidrar til å skape arbeidsplasser der tilfanget av nye arbeidsplasser ikke er like stort. Og så kan det selvsagt være utfordringer med logistikk, men i Nordland er man meget begunstiget så det er et fylke med store muligheter. Her har man i tillegg store kompetansemiljøer, så Nordland er kanskje det fylket som ligger best til for å utnytte disse mulighetene videre.
Hun er imponert over næringslivets engasjement for et bedre flytilbud i regionen. Her er det viktig å samle regionen om bærekraftige løsninger.

– Det vil kunne bidra til økt konkurransekraft og utviklingsmuligheter for grønn industri, en voksende sjømatnæring og en reiselivsnæring med stort potensial.

Forsvarlig forvaltning
Det har vært mye fokus på kartlegging av mineralforekomster, men NHO-sjefen mener fokuset bør flyttes til kommersialiseringen av produktene.
– Det handler ikke bare om å tegne et kart, det handler faktisk om å skape markeder.
Skogen Lund hadde nylig møte med direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for Mineralforvaltning.
– Mitt inntrykk er at de ruster opp for å kunne profesjonalisere myndighetshåndteringen av mineralnæringen og det er veldig positivt. Det trenger vi. Vi ser at noe av det som har buttet imot er lange prosesser og stor usikkerhet i beslutningsprosessene, noe som gjør det vanskelig for private investorer. Dette er noe vi må bli bedre på. Vi må selvsagt ha en forsvarlig forvaltning av mineralressursene, men vi må få en større profesjonalitet og forutsigbarhet i prosessene.
Direktoratet for Mineralforvaltning er også godt posisjonert til å hjelpe lokale myndigheter med sine prosesser.
– Man kan ikke forvente at mindre kommuner skal ha profesjonell kompetanse rundt mineralforvaltning. Derfor er det viktig å ha et statlig apparat som kan bidra i prosessene.

Etterlengtet profesjonalisering

Rana Gruber ved administrerende direktør, Kjell Sletsjøe, er svært glad for at mineralnæringa er satt på NHOs dagsorden.
– Vi tror mineraler er viktig og vi tror mineraler kommer til å ha stor betydning i fremtiden, både i nord og resten av Norge, sier Sletsjøe.
Han mener det er på tide med en profesjonalisering rundt mineralhåndteringa fra myndighetenes side.
– Det vil være veldig positivt om prosessene blir enklere, raskere og mer forutsigbare.

Lokal kompetanse
Mange av mineralene vi her snakker om er involvert i miljøteknologi og er derfor viktige for det grønne skiftet, men også i forhold til velferd. Det er for lite kunnskap om dette, og i forhold til forbruket er det bare en liten del av mineralene som kommer fra Europa, sier styreleder i NHO Nordland, Arve Ulriksen.
I Nordland finnes flere viktige mineraler som eksempelvis kobber, beryllium og kvarts. Sistnevnte er viktig for produksjon av blant annet solceller.
– Med en befolkning i vekst er vi avhengige av å utnytte ressursene i kombinasjon med økt fokus på resirkulering. Mye prosessindustri gjør at industrien i Nordland har kompetanse knyttet til mineraler. Vi kan ikke importere råvarer når vi har mineralressursene tilgjengelig lokalt. Dette vil i tillegg kunne gi grunnlag for ny industri og nye arbeidsplasser.

Del Del Del