F.v.: Eiendomssjef Arne Westgård og prosjektleder Dag Storholm i MIP Eiendom.

Oppgradering av Gulbygget godt i gang

19 mai, 2021 9:03 Del Del Del

MIP Eiendom gjennomfører nå store oppgraderinger i Gulbygget i Mo Industripark for å kunne tilby nye leietakere moderne og energieffektive lokaler. Foreløpig er mye areal ledig, men de er i tett dialog med flere aktører.

STORE OPPGRADERINGER
Da NRKs Lisensavdeling ble avviklet, opphørte leieforholdet i Gulbygget i mai 2020. Planene for oppgraderinger av bygget var da klare.

– I et forprosjekt ble det planlagt en oppgradering av bygget for å redusere energiforbruket og samtidig konvertere oppvarmingen fra el til fjernvarme, forteller eiendomssjef i MIP Eiendom, Arne Westgård.

Samtidig blir bygget innvendig modernisert etappevis med ny innredning.

– I førsteetasjen har vi totalrenovert lokalene for NRK Publikumsservice. Vi har også startet totalrenovering av deler av 2. og 3. etasje. Dette blir tidsriktige og moderne kontorlokaler med alt av fasiliteter, forklarer prosjektleder i MIP Eiendom, Dag Storholm.

Omfattende arbeid pågår i Gulbygget, som en gang i tiden var administrasjonsbygget til A/S Norsk Jernverk.

ENOVA-STØTTE
360 nye energieffektive vinduer, konvertering til fjernvarme og oppgradering av ventilasjon og varmegjenvinning, gjør energiforbruket i bygget lavere, noe som kommer leietakerne til gode med betydelig lavere kostnader.

Bygget får høyere energiklasse som følge av tiltakene, noe som utløser Enova-støtte.

– Leietakere i dag krever energieffektive bygg og tiltakene gir et bygg med tilsvarende energiforbruk som et nybygg, forteller prosjektlederen.

I tillegg konverteres oppvarmingen av bygget fra el til fjernvarme.

– Kun deler av bygget hadde fjernvarme-oppvarming tidligere, men nå får hele det. Det er svært gunstig å bruke kortreist fjernvarme, som jo er overskuddsenergi fra industrien i parken, og i dette konverteringsprosjektet har vi fått støtte fra Enova på 1,5 millioner, sier Storholm fornøyd.

– Alt dette er også en del av MIPs visjon om en grønn industripark i verdensklasse, legger Storholm til.

LOKALE LEVERANDØRER
MIP Eiendom har kun brukt lokale aktører på prosjektet.

– Vi bruker MBA på vindusutskifting og byggfag, Union utfører arbeidet med konverteringen til fjernvarme. Effekt leverer elektroinstallasjoner og Ventinor er leverandør på ventilasjon og Gruben Blikk er også engasjert. Arbeidene går som planlagt med god fremdrift, sier Storholm.

Prosjektleder Dag Storholm er godt fornøyd med fremdriften i prosjektet.

LEDIGE LOKALER
En stor del av førsteetasjen, hele andreetasjen og hele tredjeetasjen er nå ledig for utleie, og være ferdigstilt etappevis ettersom det inngås avtaler med nye leietakere.

– Det er i overkant av 2500 kvadrat som nå klargjøres for nye leietakere, noe som blir et sted mellom 100-150 kontorarbeidsplasser avhengig av romløsninger, forteller Westgård.

Eiendomssjefen oppfordrer de som leter etter nye lokaler, til å ta kontakt.

– Vi har en dialog med flere og forventer å fylle bygget i løpet av det nærmeste året. Vil man ha sentrale, nyoppussede kontorer med byens beste utsikt, kantine i toppetasjen og parkeringsplasser i umiddelbar nærhet, er det bare å ta kontakt, sier Westgård.

 

 

 

KONTAKTINFO
Arne Westgård
Eiendomssjef
MIP Eiendom


tlf: 915 66 434

Se noen av MIPs øvrige
ledige lokaler her:
https://www.mip.no/lokaler/

 

 

 

Del Del Del