Oppstillingsplassen for lastebiler og vogntog utenfor hovedporten i Mo Industripark er nå stengt.

Oppstillingsplassen utenfor MIP er stengt

20 desember, 2013 10:51 Del Del Del

 

Mo Industripark AS har nå stengt oppstillingsplassen like utenfor hovedporten.

– Oppstillingsplassen var en privat parkeringsplass for Mo Industripark, og den dekket ikke lenger behovet den var tiltenkt, samt at den heller ikke innfrir de krav som Statens Vegvesen stiller til døgnhvileplasser.

Når vi har hatt alle kostnader ved drift av plassen, med vedlikehold, snørydding, strøing, med videre, uten å få noen nytte av den, måtte vi få en avklaring på videre bruk eller ikke, og hvem som skulle bære kostnadene ved driften av den, sier eiendomssjef Arne Westgård i Mo Industripark AS.

Denne oppstillingsplassen var i sin tid beregnet for bruk av lastebiler, trailere og andre kjøretøy som ventet på lasting eller lossing av varer for bedrifter i Mo Industripark, og ikke som en døgnhvileplass for trafikk langs E6.

Det er i dag i hovedsak en bedrift som kan ha behov for oppstilling av vogntog, og de arbeider nå med andre løsninger for egen oppstillingsplass. Det gjelder Celsa Armeringsstål AS, som nå har ferdigstilt det nye Celsa ferdigvarelager, og dermed også hare endret kjøremønsteret for vogntog som kommer for å hente ferdigprodukter for transport til skandinaviske kunder. (Se side 2 og3.)

Det har gjennom de siste årene vært flere samtaler med Statens Vegvesen om å finne fram til en egnet døgnhvileplass for vogntog og andre trafikanter i Rana. Blant annet har man vurdert egnetheten til oppstillingsplassen utenfor Mo Industripark.

– Denne plassen er for liten, samt at den ikke har de fasiliteter som kreves for døgnhvileplasser, med tilgang til egne servicefunksjoner, tilgjengelighet, sikkerhet, belysning og skilt med kontaktinformasjon, sier Arne Westgård.

Han forteller, at med bekgrunn i økt belastning på plassen av vogntog på vei sør eller nord langs E6, til fortrengsel for transport inn og ut av industriparken, har man gjennom lengre tid drøftet hvordan behovet kunne dekkes for det som kalles døgnhvileplass for tungtransport i Rana.

– Det er ikke vårt ansvar, og nå er det opp til Statens Vegvesen å finne andre løsninger, avslutter Arne Westgård.

GSnr6_2013_s13

Del Del Del