Avdelingsleder i MIP Energi, Eilif Nermark, viser permen hvor hver tavle og skuff på verkstedet er avbildet. Til høyre André Nyjordet som har hatt hovedansvaret for å utføre systematiseringsarbeidet.

Orden på et nytt nivå

14 November, 2019 12:40 Del Del Del

Akkurat slik skal det se ut på verkstedet til MIP Energi hele tiden, uavhengig av hvor mye eller lite arbeid som pågår. Det skyldes innføringen av arbeidsmetodikken LEAN.

Det ser ut som om de har tatt ei skikkelig opprydding og så har ingen rørt noen ting etterpå. Sannheten er en helt annen.

For her er det full aktivitet hver eneste dag. Med innføringen av LEAN-metoden, er alle 13 ansatte med på å holde samme orden hver eneste dag.

I praksis innebærer det at de raskt finner verktøy og annet materiale de trenger i jobben sin, og at de like raskt finner ut hvor det som returneres hører hjemme. Slik sparer kunden som skal ha jobben gjort tid, og det samme gjelder kollegaen som kommer etter. MIP Energi har innført LEANs ordensstandard «5S» på verkstedet og lageret sitt.


Merker effekten
– Det har vært utfordrende og givende å innføre denne metoden. Men nå som den er på plass er det bare artig. Tilbakemeldingene fra kollegaene er også gode. Det sier André Nyjordet hos MIP Energi.
Det er han som har hatt hovedansvaret for å utføre systematiseringsarbeidet på verkstedet og lageret til MIP Energi for å oppnå LEAN 5S-standard. Det har han brukt cirka ett år på, innimellom sine dagligdagse arbeidsoppgaver.


Fjerner sløsing
Kort sagt innebærer LEAN-metoden å identifisere og fjerne prosesser i en arbeidslinje som er unødvendig og sløsing med tid eller ressurser. Grunnprinsippet i LEAN er også et fokus på kontinuerlig forbedring. I MIP Energi sitt tilfelle identifiserte de at det var sløsing å bruke tid på å lete etter verktøy eller nødvendige deler på lager, når de skulle ut til en kunde for å gjøre en jobb.

Dermed ble løsningen et ryddig og oversiktlig lager og verksted, med faste plasser til absolutt alt utstyr. For å opprettholde orden 24/7, er hver tavle og skuff på lageret avbildet og lagret i en perm. Det kan brukes som oppslagsverk dersom man ikke vet hvor utstyr skal finnes eller leveres på plass.

– Vi tar også en ekstra kontroll hver fredag, for å se om alt ligger der det skal, forteller Nyjordet.

Med god merking, oversikt og orden er det ikke tvil om hvor verktøyet hører hjemme.


Mer trivsel
LEAN-metoden handler også om å identifisere det som gir kunden en opplevelse av verdi i produktet. I MIP Energi sitt tilfelle er dette responstid på oppmøte og gjennomføring av oppdrag.

– Før kunne vi bruke tid på å lete etter utstyr eller verktøy, og noen ganger på å dra å kjøpe nytt. Dette skal kunden slippe å vente på nå. Vi har også fått kastet en del utstyr som ikke var i bruk, eller som vi ikke hadde behov for og vi har kjøpt en del nytt verktøy. Det vi har investert i, mener vi at vi skal tjene inn på å redusere svinn og tidsbruk, forteller driftsingeniør, Trond Olsen i MIP Energi.

Nyjordet mener innføringen av LEAN-metoden har ført til mer trivsel og mindre frustrasjon.
– Nå har vi mye bedre oversikt over det vi har og det er mindre frustrasjon når noe skal listes opp. Det er tilfredsstillende. Og ikke minst sparer det oss for tid når vi skal ut og gjøre en jobb, noe både vi og kundene våre tjener på.


Tilpasningsdyktig arbeidsstokk
Avdelingsleder i MIP Energi, Eilif Nermark, er fornøyd med jobben som nå er gjort og de ansattes innstilling til endring.
– For noen år siden tok Arve Ulriksen over roret i Mo Industripark AS. Han hadde med seg noen nye tanker for hvordan organisasjonen skulle drives, og utrulling av LEAN-metodikken i alle driftsavdelinger var et at målene og samtlige ansatte ble kurset i LEAN. Vi er fornøyde med at vi nå har gode metoder for å jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring. Jeg tror innføringen av 5S-standarden er bra for våre egne ansatte og våre kunder og jeg vil rose både Andrés jobb med utføringen og de ansattes vilje og evne til å ta i bruk nye systemer og metoder, sier Nermark.

 

 

 

5S STÅR FOR FØLGENDE PUNKTER:

  • Sortere- Behold kun nødvendig utstyr og materiell på arbeidsplassen – ved tvil, sorter det bort.
  • Systematisere- Systematiser utstyr og materiell for å etablere en effektiv arbeidsflyt og en godt organisert arbeidsplass.
  • Sørge for rengjøring- Sørge for at områder og utstyr er rent, i orden og klar til bruk.
  • Standardisere- Lag standarder for en organisert arbeidsplass.
  • Sikre- Oppretthold og utvikle standarden for en effektiv arbeidsplass.MIP ENERGI:
  • Har 13 ansatte ingeniører og operatører som dekker fagområdene prosess, mekanisk, elektro og automasjon.
  • Ansvarsområder er drift av infrastruktur- leveranser innenfor vann-/avløp og gass- distribusjon samt fjernvarme- og kraftproduksjon
  • Bemannet 24/7
  • MIP Energi har også ansvaret for drift av seks damanlegg ved tre oppdemte vannmagasin i Andfiskvassdraget.
Del Del Del