Bilde av Petter Bjørkli
Petter Bjørkli. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant

Petter Bjørkli fra Hammerfest er ny klyngeleder i Energi i Nord

7 mars, 2022 18:07 Del Del Del

Styret i Energi i Nord har ansatt Petter Bjørkli som ny klyngeleder. Bjørkli kommer fra stillingen som Vice President Contracts & Customer relations i NorSea Logistics. NorSea er en del av Wilh. Wilhelmsen som har verdens største maritime nettverk med tilstedeværelse på over 2.200 lokasjoner globalt.

Energi i Nord er Nord-Norges nye Arena-klynge, med ambisjon om å skape en klynge som bidrar til nullutslipp, energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.

Styreleder Kjell Giæver er meget fornøyd med rekrutteringen av Petter Bjørkli, som han mener vil løfte Energi i Nord videre, sammen med alle partnere i klyngen.

-Nord-Norge sitter på store natur ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner, bransjer og verdikjeder. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft, sier Kjell Giæver.

-Verden står midt i en historisk energiendring. Norge og Nord-Norge tar en lederrolle på flere områder, hydrogenproduksjon fra naturgass og fra fornybar energi. Energiomstilling av hele samfunn, industri og transportsektoren, utvikling av helt nye bærekraftige verdikjeder, og ikke minst store og små selskaper som satser på teknologi og innovasjon til nye markeder over hele verden. Petter Bjørkli vil med sin bakgrunn være en samlende og drivende kraft for en landsdel med store muligheter, uttaler en samlet entusiastisk styringsgruppe i Energi i Nord i en pressemelding om saken.

Bjørkli gleder seg over muligheten til å lede Energi i Nord og det han selv beskriver som Nord-Norges viktigste klynge.

– Jeg brenner for nærings- og samfunnsutvikling, og ser frem til å bygge videre på det fantastiske partnerskapet som allerede er etablert i klyngen. Et partnerskap som sammen tar sikte på å løfte frem en internasjonal energi-verdikjede i ypperste verdensklasse, avslutter en entusiastisk Petter Bjørkli.

Petter Bjørkli vil tiltre stillingen som klyngeleder senest 1. mai.

 

Fakta om Energi i Nord

Arena-klyngen har partnere fra hele Norge med hovedtyngden fra Nord-Norge. og fokuserer blant annet på følgende områder:

  • Elektrifisering
  • Fornybar kraftproduksjon
  • Energilagring
  • Industriell bruk av kraft
  • Energiinfrastruktur
  • Produksjon, transport og bruk av hydrogen og ammoniakk

Mo Industripark AS er medlem i klyngen.

For mer informasjon, se klyngens nettside: Energi i Nord

Del Del Del