Planlegger eget 5G-nett for Mo Industripark

3 January, 2023 10:29 Del Del Del

5G åpner nye muligheter for industrien. Mo Industripark ønsker å samarbeide med bedriftene i parken for å kunne få på plass et eget privat 5G-nett for industriparken som kan dekke bedriftenes behov langt bedre enn det offentlige mobilnettet.

Industrien har hele tiden vært en drivkraft for innovasjon og teknologisk utvikling. De siste 50 årene har industrien blitt mer effektiv ved hjelp av blant annet robotisering og digitalisering. Nå står verden midt i en ny dramatisk digital endring, ofte kalt «Industri 4.0», hvor produksjonen blir mer autonom. Utstrakt bruk av sensorer, sanntid video og selvkjørende kjøretøy, er noen av mulighetene som åpner seg. Med bruk av stordata blir systemer bedre på å identifisere vedlikeholdsbehov, oppdage produksjonsfeil, og finne flaskehalser i verdikjeden. I denne sammenhengen er 5G grunnleggende infrastruktur, på linje med fiber.

Digitaliseringsleder i Mo Industripark AS (MIP), Tommy Myrvang, er allerede i gang med 5G-prosjektet, og har sendt en henvendelse til flere av bedriftene i industriparken. Vi spurt han hva poenget med å bygge et privat 5G-nett er, framfor å bare bruke de offentlige mobilnettene.

– Med et eget 5G-nett for bedriftene i Mo Industripark, vil vi ha en helt annen mulighet til å tilpasse dette til industriens behov. Det gjelder blant annet sikkerhet, fart, antall enheter man kan koble på, og pris, sier Myrvang.

Sikkerhet og skreddersøm hånd i hånd
Digitaliseringslederen har hentet inn ekspertise utenfra for å se på hvordan et privat 5G-nett i industriparken kan legges opp. Bjørn Rønning, Kjetil Ertnæs og Arve Paalsrud fra Digital Footprint er allerede godt i gang med å sette seg inn i forholdene i industriparken.

Rønning jobber mye med utvikling av nettopp datasentre for blant annet skytjenester og stordata. Han trekker fram at nettopp mulighetene for lokal tilpasning er en stor fordel med et privat 5G-nett.

– Det er mye data som både kan og skal behandles lokalt, uten å gå innom et offentlig mobilnett. Ved å utvikle et 5G-nett lokalt, kan vi se dette i sammenheng og bygge ut en infrastruktur som industrien vil bli helt avhengige av innen kort tid, sier Rønning.

Arve Paalsrud er også tydelig på at et privat 5G-nett vil ha store fordeler for industrien.

– Sikkerhet er selvsagt helt sentralt. I tillegg vil det være mulig å bygge ut kapasiteten på en måte som til enhver tid er tilpasset behovene for dekning, fart, svartid og antall tilkoblede enheter. Dette er også et spørsmål om pris. Man skal ikke ha veldig sære behov før det vil være langt mer kostnadseffektivt å koble seg på dette prosjektet sier Paalsrud.

F.v.: Kjetil Ertnæs, Bjørn Rønning, Arve Paalsrud og Tommy Myrvang.

Alternativene til privat 5G-nett
Privat 5G-nett er altså bedre egnet for industriell bruk av mobilnettet, men hvorfor ikke bare bruke vanlig trådløst nett til sensorer, kameraer og annet utstyr?

– Jeg tror at de fleste som har brukt vanlig trådløst nett – eller WiFi som det ofte kalles – har opplevd at det kan være ustabilt. WiFi er ikke utviklet for å håndtere et stort antall sensorer, for eksempel. Sendestyrken i WiFi er også begrenset, sånn at en må ha flere sendepunkter. Da får man igjen problemer med såkalt «hand over», altså hvordan en dings skal koble seg opp mot en ny antenne når en er i bevegelse. Mobilnettet er jo utviklet fra bunn av nettopp med god «hand over» som et krav. Du merker det ikke når du kjører bil og snakker i mobiltelefonen, men du bruker ofte ganske mange mobilmaster i løpet av en samtale, sier Paalsrud.

Spørsmålet førte til et langt svar, og vi er innom langt flere grunner til at 5G er overlegent WiFi til industriell bruk. Blant annet er et WiFi-nett uregulert, slik at man ikke får avsatt egne frekvenser til sin bruk. Det er utordringer knyttet til interferens i WiFi, og prioriteringen av trafikk er langt bedre i mobilnettet, ifølge Paalsrud.

Datasenter og digital innovasjon i industriparken
Vi henvender oss igjen til Bjørn Rønning, Han mener det er store muligheter til å bygge opp stor kapasitet i Mo Industripark på nye digitale løsninger, hvor 5G er en viktig del av dette.

– Som nevnt, så kan vi prosessere data effektivt i et privat 5G-nett.  Da dukker det også raskt opp et behov for lokale tjenester innenfor skytjenester og stordata. Her ser vi på mulighetene for å få etablert et datasenter som kan levere spesialiserte tjenester til industrien, sier Rønning.

Digitaliseringsleder Tommy Myrvang i MIP er også opptatt av hvordan 5G-prosjektet er et viktig ledd i det å hele tiden utvikle Mo Industripark til å være helt i front i den digitale utviklingen.

– Mo Industripark skal være helt i front på digitale løsninger. Det er helt nødvendig for at vi skal oppfylle vår visjon om å være en grønn industripark i verdensklasse, sier Myrvang.

Fakta

  • 5G er den femte generasjonen med mobilnett, og er allerede etablert i store deler av Norge.
  • 5G har langt lavere svartid og høyere hastigheter enn forgjengeren 4G.
  • Det er åpnet for muligheten til å etablere private 5G-nett, på siden av de etablerte offentlige som vanlige privatkunder bruker til daglig.
  • Med 5G åpnes det opp nye muligheter innenfor blant annet bruk av sensorer, AR, VR, selvkjørende kjøretøy og fjernstyring som krever veldig kort svartid.
Del Del Del