Thorgrim Hestvik i Post- og teletilsynet avdekket signaler fra 20 forskjellige rutere ved Skansenporten, som konkurrerte med bilbrikkene om portsystemets oppmerksomhet. De ga mye kluss!

Porter til besvær

24 juni, 2013 14:31 Del Del Del

Gjennom lengre tid har det vært problem med portpassering, og spesielt ved Skansenporten.

– Vi håper vi har klart å redusere disse så mye at løsningen er til å leve med, sier sikkerhetssjef Richard Erlandsen i MIP Sikkerhetsenter ved Mo Industripark AS.

Dagens portsystem er fra før tiden med trådløse rutere. Nå viser det seg at portsystemene ligger på samme frekvens som de trådløse ruterne ligger i dag. For brukerne har dette gitt problemer med sen eller vanskelig reaksjon når bilbrikker skulle aktivere åpning av portene.

MIP Sikkerhetssenter har arbeidet med problemene i lang tid, de har kontaktet alle lokale leverandører som kunne ha mulige løsninger, leverandøren, samt produsenten i USA. Etter å ha

vurdert situasjonen grundig mener produsenten at det er de trådløse ruterne som skaper problemene.

I vår gjennomførte Post- og teletilsynet en omfattende måling av signalene rundt portene. De avdekket at problemet var størst ved Skansenporten. Her mottok de signaler fra om lag 20 trådløse

rutere, og de konstaterte at problemene for portsystemene var størst nettopp her.

– Vi prøver å finne frem til løsninger som kan fungere best mulig, forteller sikkerhetssjef Richard Erlandsen i MIP Sikkerhetsenter ved Mo Industripark AS.

Han mener de nå har funnet fram til ei løsning som kan fungere. Blant annet er leserne flyttet noe ned og nærmere veien.

– Vi har vurdert alternativet med å skifte ut dagens system med et helt nytt system, som ikke har disse frekvensproblemene. Det vi i så fall kreve en større investering, og også gi langt høyere kostnader for brukerne. Da må i så fall samtlige kort, bilbrikker og kort- og brikkelesere byttes ut, sier han.

Han innser at dagens system utgjør et problem for en del brukere, men understreker at de i det lengste vil unngå å belaste bedrifter i og utenfor industriparken med økte kostnader.

– Vi har gjort alt som har vært mulig, og vi håper vi kan leve med den løsningen som nå er i drift. Vi vet dette fortsatt skaper litt problem for en del brukere, spesielt ved Skansenporten. Så håper vi på forståelse for situasjonen, avslutter Richard Erlandsen.

Se PDF-fil av artikkelen fra Gule Sider, nr. 3, 2013. Klikk her: GSnr3_side142013

 

Del Del Del