Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS.

Posisjonert for framtiden

8 desember, 2022 14:44 Del Del Del

Når vi bygger industri, så gjør vi det for å bygge gode og attraktive lokalsamfunn. Gjennom Ranas historie har industrien vært drivkraften for vekst og utvikling. Derfor gleder vi oss stort over at vi er godt posisjonert for å bygge samfunnet videre inn i framtida.

Prosjektene i Rana står nå i kø. Nye innbyggere ankommer har kommet flyttende, flyplassen er under utbygging og Mo i Rana by har begynt å løfte seg et par hakk med gatekunst og nye utesteder. Det er virkelig spennende tider.

Som en tankeøvelse, kan det likevel være nyttig å se for seg hvordan situasjonen hadde vært for Rana hvis vi ikke hadde lykkes med de store etableringene. De to største prosjektene akkurat nå er flyplass og batterifabrikk. Hvordan hadde framtidsutsiktene til samfunnet vårt vært uten? Alternativet til utvikling er en sakte avvikling av samfunnet. Det finnes nemlig ingen «status quo» for oss. Uten nye tilflyttere, vil vi bli færre og eldre innbyggere. Uten optimisme, planer og framtidstro, vil vi ikke greie å holde på våre egne unge. De vil flytte andre steder, og i beste fall etablere seg med et fritidshus.

Endring skaper usikkerhet og ofte nye problemer. Men det gjør også stillstand. Ingen vil satse på et liv i et samfunn som er i ferd med å forvandles til et museum over fordums storhet. Da stemmer folk med føttene, og flytter. Særlig de unge.

Derfor er det helt fantastisk å se at de gode prosjektene står i kø for tiden. Og det er ikke akkurat småjusteringer som er i emning. Nei, det er kraftfulle grep som setter oss i stand til å virkelig bygge samfunnet videre og tiltrekke oss flere folk.

Jeg trenger ikke engang snakke om mulige planer i framtida. Det holder å peke på hvor gravemaskiner og bygningsarbeidere er i sving. På sentraltomta i Mo Industripark er Freyr Battery godt i gang med å bygge opp Giga Arctic, en investering på 17 milliarder kroner. Like synlig er byggingen av ny flyplass, hvor arbeidet har vært i gang i flere uker allerede.

I Freyr Battery sin pilotfabrikk – eller Customer Qualification Plant som den egentlig heter – nede ved Rana Industriterminal, pågår det hektisk aktivitet for tiden og de nærmer seg ferdigstillelse. Det vil markere starten på den første battericellefabrikken i Norge, og åpningen av et nytt industrielt eventyr.

Nylig ble pilotanlegget for karbonfangst satt i drift. Dette er første gang i verden at det testes karbonfangst på smelteverk for ferrosilisum. I tillegg til Elkems smelteovner, skal også karbonutslippene fra SMA Mineral inn i fangstanlegget. Det er unikt å fange utslipp fra to ulike lokasjoner samtidig. Karbonfangst er helt nødvendig for at verden skal klare sine klimamål. Dette er en teknologi som kommer til å bli svært sentral i hele verden. Når Aker Carbon Capture nå setter i gang pilotanlegget, med Sintef som prosjektledere, innebærer det at vi får bygd opp svært viktig kompetanse på dette framover. Dette er en teknologi som tiltrekker seg flinke folk, som ønsker å jobbe helt i front i det grønne skiftet. Det bidrar til at vi får styrket kompetansemiljøene i Mo i Rana, og legger til rette for en rekke spennende industrielle muligheter. Karbonfangst er altså en katalysator for industriell forretningsutvikling og vekst.

Og da har jeg ikke nevnt alt det som skjer, og kommer til å skje, innenfor blant annet verdikjeden for batterier, digitalisering, hydrogenproduksjon eller e-fuel. Eller andre nye etableringer og utvidelser innenfor næringsliv, forskning og utvikling. Her har det kommet, og vil komme, mange spennende nyheter.

Mo Industripark har mange fordeler som andre industriparker bare kan misunne oss. Vi er en av Norges største industriparker målt både i areal, antall bedrifter og antall ansatte. Mangfoldet og kompetansen som finnes innenfor portene her, er helt i toppklasse. Vi har rikelig med tilgang på rimelig fornybar kraft og kjølevann. Og vi er en «one stop shop» for industrietablering. Både fordi vi har industriell infrastruktur, og fordi man kan bruke lokale bedrifter og kompetanse for å prosjektere og bygge ut.

Framover forsterker vi vår posisjon. Vi kommer til å ha flere bedrifter og enda større bredde. Vi forsterker den digitale infrastrukturen, noe som bygger opp under omstilling og effektivisering av eksisterende industri, og legger til rette for nye etableringer. Dypvannskai betyr økt kapasitet i et havneområde som er direkte forbundet med en intern vei til bedriftene i Mo Industripark. Det er unikt. Når storflyplassen i Mo i Rana står klar, vil denne ligge et kvarter fra en av Norges største industriparker. Det er ingen andre industriparker som kan tilby det.

På toppen av dette, kommer det at vi bor i en kommune der folk forstår viktigheten av industrien. De forstår sammenhengene mellom kraft og industri, og mellom industri og befolkningsvekst. Og folk forstår at det er en stor jobb for et lite samfunn å posisjonere seg for framtida. Derfor kan vi trygt slå fast at vi er godt posisjonert for framtida.

 

Arve Ulriksen

Adm.dir. Mo Industripark AS

Del Del Del