Prosjektleder bygg og anlegg – sivilingeniør/ ingeniør

22 juli, 2015 22:20 Del Del Del

Eiendomavdelingen i Mo Industripark AS

Mo Industripark AS er et eiendoms- og infrastrukturselskap i en av landets største industriparker. I og rundt industriparken er det samlet 108 bedrifter med totalt 2340 ansatte. Mo Industripark AS eier totalt ca. 2600 da tomteområder hvorav ca. 500 da planlegges for ny virksomhet. Selskapets bygg omfatter kontorbygg, verksteder og lagerbygg – til sammen ca 110.000 m2. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av bygg, tomteområder, veier, deponier og kaianlegg.

 

Prosjektleder bygg og anlegg

– sivilingeniør/ ingeniør

Som prosjektleder i Eiendomsavdelingen i Mo Industripark AS får du arbeide med utviklings- og vedlikeholdsprosjekter knyttet til eiendomsmassen.

Vi er i startfasen med et antall større prosjekter for utvikling av nye tomter for industri og næring, nye bygg og ny dypvannskai. Dette er utfordrende og spennende prosjekter som krever en solid fag- og erfaringsbakgrunn. Stillingen medfører utstrakt kontakt med kunder, rådgivere, entreprenører og myndigheter.

Du er en person med bygg-/anleggsteknisk bakgrunn og erfaring. Har du annen relevant utdannelse innenfor elektro, VVS, etc. med solid erfaring innenfor bygg-/anleggssektoren oppfordres du også til å søke.

Dine personlige egenskaper er resultatorientert, systematisk og evne til å samarbeide i et stort miljø. Stillingen vil kunne gi deg gode utviklingsmuligheter i selskapet.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Eiendomssjef Arne Westgård tlf. 915 66 434.

Søknadsfrist 17.08.2015.

Send gjerne søknad på mail til

Alternativt postadresse : Mo Industripark AS, v/ Arne Westgård, Postboks 500, 8601 Mo i Rana

Del Del Del