Professor Emeritus ved NTNU, Knut Lyng Sandvik, er ansatt ved Rana Gruber og jobber med utvikling på oppredning og mineralprosessering.

Rana Gruber Satser på forskning og utvikling

28 september, 2017 10:03 Del Del Del

Professor emeritus ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet, Knut Lyng Sandvik (79) er ansatt i en 12 prosent stilling hos Rana Gruber. Sandvik anses som en nestor i Norge innen fagfeltet oppredning og mineralprosessering.

– Du vet, jeg er som en gammel sirkushest som lukter sagmugg. Det er artig å holde på og være tilbake i bedriften, smiler Sandvik.
Han var styremedlem i Rana Gruber i 1989 da bedriften ble utskilt som eget datterselskap under Norsk Jern Holding.
– Den gang var det dårlig økonomi i Rana Gruber og det var etter min mening, Egil Nordvik som fikk bedriften til å gå allikevel. Han trodde veldig på prosjektet.

Nye prosesser
Rana Gruber har kontroll over den totale produksjonslinjen fra råjernmalm til sluttprodukter. Sandvik kobles nå på for å kartlegge forbedringspotensialer.
– Malmen har utviklet seg i en ugunstig retning, noe som betyr at mer hematitt renner ut i Ranfjorden enn før, og det er kostbart for bedriften. Nå skal jeg se på basisen i faget for å se på hva som kan forbedres i prosessen, understreker Sandvik, som vil følge med på utviklingen og ta hånd om oppfølgingsprosessen.
– Produksjonen har økt og malmen har endret seg. Man må derfor få prosessen til å gå på en ny måte. Jeg har allerede begynt å ta prøver som jeg bruker for å kjøre forsøk på NTNU, forteller Sandvik.
Han skal også være mentor for Rana Grubers nye trainee, Mari Kristin Tro.

Et prioritert område
– Vi har hatt en veldig varierende satsing på forskning og utvikling i Rana Gruber, men nå er dette et prioritert område hos oss og vil være det i tiden fremover, sier administrerende direktør i Rana Gruber, Gunnar Moe.
Dette skyldes utfordringer som har dukket opp i forbindelse med økt produksjon.
– Professor Lyng Sandvik og våre andre ressurser vil se på hvordan vi kan øke effektiviteten og samtidig få mer ut av produktene. Han er også svært anerkjent i fagmiljøet og jeg er sikker på at han vil bidra i høy grad hos Rana Gruber, avslutter Moe.

Del Del Del