Rana kommune leier kontorer i Gulbyggets sørøstlige seksjon

Rana kommune på flyttefot

28 oktober, 2014 15:13 Del Del Del

Avdeling psykisk helse i Rana kommune er nå slått sammen med rustjenesten, og de har begge lokaler i fløyen av Gulbygget med inngang i sørøst (Bygg 342).

Kommunen har kontorer både i første og andre etasje, og i forbindelse med omflyttingen er det foretatt en del ombygging av kontorer og oppholdsrom.

Samtidig har barneverntjenesten flyttet ut av Gulbygget, sørøst, noe også miljøterapeutisk avdeling har gjort, fra Gulbygget, nordøst (Bygg 332). Begge har nå fått nye lokaler nede i byen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side19

Del Del Del