Celsa Armeringsstål AS, strengstøpeanleggeet.

Ranaindustrien, statsbudsjettet og kompensasjon for økte kraftpriser som følge av EUs klimakvotesystem

14 november, 2013 16:25 Del Del Del

Prosessindustrien i Mo Industripark har sterk bekymring for forslaget i regjeringens statsbudsjett om å redusere kompensasjonsordningen for CO2. Det kan føre til en ekstra kostnad for bedriftene på mer enn 20 millioner kroner.

– For industrien i Nordland vil forslaget medføre økte kostnader i størrelsesorden flere titalls millioner. Dette vil ikke bare ramme kraftforedlenede industri på kort sikt, men gir også signaler til denne industriens eiere om manglende forutsigbarhet ved å operere og investere i Norge. Investeringsplaner som ligger klare vil bli lagt på is, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF). Han skrev brev om saken til statsministeren og andre sentrale statsråder torsdag 14/11.

Prosessindustrien i Mo i Rana støtter Knutsens innspill til regjeringen.

Fra industrien er det lagt stor vekt på betydningen av langsiktige og forutsigbare rammevilkår, slik at industrien i Nordland kan konkurrere på lik linje med internasjonale aktører. Nordland har en viktig og tung prosessindustri som selger sine produkter i sterkt internasjonal konkurranse. Med en europeisk industri som sliter i sterk lavkonjunktur har særlig ferrolegeringsindustrien vanskelige tider, med dårlig inntjening. Også annen prosessindustri i Nordland merker lavkonjunkturen i det europeiske markedet.

Etter lang tids politisk arbeid fikk man for kort tid tilbake gjennomslag for en ordning med kompensasjon for økte kraftpriser i Norge som følge av EUs klimakvotesystem. Ordningen er et ledd i behovet for å hindre karbonlekkasje fra industrien i Norge på linje med tiltak EU gjør. Dette gjelder i stor grad også for prosessindustrien i Nordland, som har så stor betydning for sysselsetting og verdiskapning i fylket. Det er et klart fokus i EU om å hindre karbonlekkasje fra industrien i Europa til land med mindre stram klimapolitikk. Industrien i Nordland står i fremste rekke i miljøvennlig produksjon, og derfor er det også av global betydning at Nordlandsbedriftene kan driver videre i et langsiktig perspektiv.
Se nyhetssak fra Nordland fylkeskommune

Del Del Del