Disse møttes til dialogmøte 5. november. F.v: Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS; Marius Jøsevold, gruppeleder for Nordland SV; Bjørnar Skjæran, Leder for Nordland Arbeiderparti; Jan Gabor, markedsdirektør, Mo Industripark AS; Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø; Finn Rindahl, varaordfører Nesna kommune. Forhindret fra å delta: Arnt Skogsøy, daglig leder, Westcon Helgeland.

Regional næringspolitikk, rammevilkår og vekstmuligheter i fokus

21 november, 2018 16:28 Del Del Del

Tidligere i november møttes representanter innen politikk og industri til dialogmøte på Nesna for å drøfte hvordan man best kan legge til rette for videre utvikling av Nesna Industripark og vekst på Helgeland.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, varaordfører i Nesna Kommune, Finn Rindahl og administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen var blant deltakerne som mandag 5. november stilte opp for å diskutere regional næringspolitikk, rammevilkår og vekstmuligheter i regionen.

Milepæl
Westcon Helgeland landet tidligere i høst sin første riggvedlikeholdskontrakt for et av verdens største riggvedlikeholdsselskap, Transocean. Kort tid etter lå riggen utenfor verftet og selskapet kunne gå i gang med jobben. Alt gikk etter planen, med unntak av tidsbruken, som ble vesentlig bedre enn opprinnelig estimert.

Songa Enabler på plass utenfor Westcon Helgeland.

På dialogmøtet ble Westcons oppdrag holdt frem som en milepæl og et viktig eksempel på ny type mulig virksomhet for Nesna Industripark fremover, av ordstyrer og markedsdirektør i Mo Industripark AS, Jan Gabor. Leder for Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran var også tilstede på møtet og mener industrien spiller en nøkkelrolle i Nordland.

– Hadde ikke industrien kommet til Helgeland, hadde befolkningsutviklingen vært stusselig her. Jeg er optimistisk med tanke på videre utvikling av industrien på Helgeland, og mener Nesna har potensiale for å bli det fjerde hjørnet i dagens industritriangel. Industrien er den største og viktigste sektoren vi må ha vekst i for at det skal påvirke befolkningsutviklingen i Nordland positivt, sier Skjæran.

Toppkarakter
En fornøyd administrerende direktør i Westcon Helgeland, Arnt Skogsøy, gav utførselen av riggvedlikeholdsoppdraget toppkarakter, og var forhindret fra å delta på møtet da han måtte sende riggen avgårde før skjemaet samme kveld. Skogsøy har tidligere uttalt at dette oppdraget for dem handlet å vise at de kunne «levere varene» og føler langt på vei at dette har de gjort.

Bjørnar Skjæran ser store muligheter for vekst i Nordland og mener fylkeskommunen må bidra.
– Nordland har gode naturgitte forutsetninger for å få til industriell utvikling i enda større grad. Vi bør gripe fatt i en sterk tradisjon vi har her i fylket med samarbeid mellom politikk og næringsliv for å få til vekst. Fylket bør bidra med utviklingsmidler til for eksempel analyser av de gode prosjektene og på den måten muliggjøre forprosjekter for industriutvikling. I de tilfeller fylkeskommunens innsats kan være utløsende for gode prosjekter må man kjenne sin besøkelsestid, sier Skjæran.

Ingelin Noresjø, fylkesråd for Næring i Nordland Fylkeskommune slår fast at de jobber i lag i fylkesrådet uavhengig av partifarge for å fremme industrien og er enig med Skjæran med tanke på Fylkeskommunens rolle for å bidra til vekst.

– Det er for lite kapital i Nordland, vi blir for små. Fylkeskommunen må bidra med midler på en sånn måte at det vil være utløsende for midler hos bedriftene. Dette vil kunne bedre utvlikingsmulighetene og sørge for trygging av arbeidsplasser, styrke industrien for fremtiden og muliggjøre utnyttelse av ny teknologi og ressurser, sier Noresjø.

Visjoner
Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen påpeker at samspill er viktig men at vi må våge å tenke større.
– Ingen har enerett på begrepet visjon. Det meste starter med en visjon og det handler om å rigge seg best mulig for å oppfylle visjoner. Både politikere og industri må tørre å uttale dem høyt for å legge press på seg selv. Det er nå viktigere enn noen sinne at industrien tør å si visjonene sine høyt. Vi ønsker at Nesna Industripark skal bli et utstillingsvindu for kryssingen mellom tradisjonell industri og maritim sektor, fastslår Ulriksen.

Dette understreker også Marius Jøsevold, gruppeleder for SV i Nordland, som også deltok mandag kveld.
– Vi må skapet et industrimiljø som kan gjøre hverandre bedre og se på tvers av næringer og kommunegrenser. Nesna er optimalt lokalisert geografisk for å bli en brobygger i denne sammenhengen, poengterer Jøsevold.

For Nesna kommune, er industrisatsingen i Nesna Industripark et stor mulighetsrom.
– Vi er veldig glade for at Mo Industripark har gått såpass tungt inn på Nesna. Vi ser på dette som fremtiden for oss. Det å få knyttet industrimiljøene på Helgeland tettere sammen, vil styrke hele regionen, sier varaordfører i Nesna kommune, og Nesnas representant på møtet, Finn Rindahl

– En felles forståelse av hva som forventes av næringslivet og av de som sitter med makta i Nordland knyttet til utviklingen av industriområdet på Nesna, vil også være en viktig faktor i arbeidet som kommer fremover. Dette møtet er viktig i den sammenhengen, slo Gabor fast og takket for fremmøtet.

Riggen Songa Enabler var et sjeldent, men velkomment syn i Sjona.

 

Del Del Del